Berdal har tidligere vært sjef for ubåtvåpenet og for Kystvakten. Siden 2020 har han vært sjef for Kystvakten på Sortland.

Han var blant annet skipssjef på en ubåt under Nato-operasjonen Active Endeavour i Middelhavet i 2006.

Han overtar jobben etter Rune Andersen, som skal bli ny sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).