Det sier politiadvokat Kine Reierth i en epost til VOL.

– Endelig obduksjonsrapport i saken er klar. Det er ingenting i denne som peker mot at dødsfallet skyldes en straffbar handling, sier Reierth.

Etterforsker fortsatt

Før jul sendte et advokatfirma en begjæring om at det skulle gjøres nye etterforskningsskritt i saken. Her peker de på flere momenter de mener er kritikkverdige, og at saken ble begjært henlagt uten at etterforskningen hadde vært grundig nok.

Derfor er saken per nå ikke formelt ferdig.

– Det er begjært noen ytterligere etterforskningsskritt i saken, saken er således fortsatt under etterforskning. Hvilke etterforskningsskritt som gjenstår ønsker ikke politiet på dette tidspunktet å gå nærmere inn på, fortsetter Reierth.

Politiadvokat Kine Reierth i Nordland politidistrikt sier i en kommentar til VOL at det ikke er noe som peker på at dødsfallet til mannen til 20-årene på Melbu i fjor har sammenheng med en straffbar handling. Foto: Politiet

Ingen sikker dødsårsak

Når det gjelder selve dødsårsaken, og funnene som presenteres i obduksjonsrapporten, ønsker ikke politiet å kommentere noe rundt dette.

VOL er imidlertid kjent med at det i obduksjonsrapportens konklusjon ikke pekes på en klar dødsårsak. Det skal ifølge konklusjonen heller ikke være funnet tegn til vold som kan forklare dødsfallet.