Dette bygger på de kriminaltekniske undersøkelsene som er gjort på åstedet, analyser av spor på åstedet, midlertidige obduksjonsrapporter av de tre avdøde, samt forklaringene til siktedes to mindreårige søstre som var på adressen da dette skjedde, heter det i en pressemelding tirsdag.

– Informasjonsbehovet i saker der politiet mener at gjerningspersonen er blant de avdøde er ofte stort, da det ikke er noen som er pågrepet og varetektsfengslet. Fra politiets side er det avklart at det ikke blir noen tiltale eller rettssak. På denne bakgrunn ønsker politiet å dele hva etterforskningen har avdekket, og hva som fortsatt gjenstår å finne ut av, sier politiadvokat Kristine Pedersen.

Har avklart at drapsvåpenet er kniv

Politiets undersøkelser har bekreftet at drapene ble begått med kniv, og at det er skader påført av kniv som er dødsårsaken til alle de tre døde. Det ble beslaglagt flere kniver første nyttårsdag, og undersøkelsene rundt disse er nå ferdig. Politiet mener at to kniver er brukt i hendelsen.

En kniv ble brukt til å ta livet av Terje Åsmund Nordhei og Elin Nordhei Bordi. Samme kniv ble også brukt til å skade siktedes lillesøster på 11 år, mens den andre kniven ble brukt av siktede til å ta livet av seg selv.

Hendelsesforløpet i korte trekk

Når det gjelder hendelsesforløpet har politiets etterforskning vist at etter at deltakerne på nyttårsfeiringen hadde forlatt, gikk familien og la seg. Siktede var den siste som gikk for å legge seg. En gang ca. mellom kl. 04.30 og 04.50 natt til 1. nyttårsdag drepte siktede først Terje Åsmund Nordhei.

Dette skjedde på soverommet, og han døde trolig raskt. Deretter drepte siktede Elin Nordhei Bordi. Dette skjedde også inne på soverommet til foreldrene. Politiets etterforsking har slått fast at det oppsto kamp mellom siktede og Elin Nordhei Bordi før hun døde. Mens dette skjedde våknet den yngste søsteren på 11 år av bråket inne på foreldrenes soverom, som var vegg i vegg med hennes eget soverom.

Da hun gikk for å se hva som skjedde ble også hun angrepet og påført knivskader. Samtidig som dette skjedde våknet søsteren på 16 år av bråket i etasjen over, og løp for å se hva som skjedde. Den 16 år gamle søsteren traff på siktede og snakket med ham da hun bestemte seg for å løpe ned og ringe 113. Hun låste seg inne på badet mens hun snakket med 113.

Det er informasjonen som hun da gir til nødetatene som gir politiet grunn til å tro at dette dreide seg om pågående livstruende vold (PLIVO). Politiet iverksatte prosedyrer for å håndtere hendelsen deretter.

Den 16 år gamle søsteren holdt linja til AMK, helt til politiets patrulje ankom huset. Politiets operasjonssentral mottok nyttig informasjon fra søsteren, blant annet kode til nøkkelboks utenfor inngangsdøra. Første patrulje på stedet låste seg inn, og klarerte boligen tilstrekkelig til at ambulansepersonell kunne ta seg inn i huset. Samtidig med at den 16 år gamle søsteren snakket med AMK tok siktede sitt eget liv.

På bakgrunn av en del spekulasjoner rundt hendelsesforløp, som har tilflytt politiet, ønsker politiet å understreke at det ikke er noen spor i saken som taler for at dette har skjedd på noen annen måte.

Den videre etterforskningen

Politiet fortsetter etterforskningen i tiden fremover. Den viktigste delen av etterforskningen er nå rettet mot å finne ut hvorfor dette skjedde. Politiet har blant annet gått igjennom elektroniske beslag og avhørt en rekke personer i siktedes omgangskrets, både familie, venner og kolleger. De undersøkelser politiet har gjort så langt har ikke funnet noe klart motiv, og det er så langt ingen indikasjoner på at dette var planlagt.

Politiet har også innhentet siktedes helsehistorikk, og denne må undersøkes nærmere.

Lite trolig med klare svar eller endelige konklusjoner

Særlig av hensyn til de etterlatte er det viktig for politiet å etterforske videre. Dette for å se om det er mulig å gi både de etterlatte og samfunnet for øvrig flere svar på hvorfor dette skjedde. Det er lite trolig at det kan gis entydige svar eller endelige konklusjoner i en sak der siktede er død, men alle hypoteser som kan gi svar på hvorfor dette skjedde blir undersøkt, lyder politiets pressemelding.