Besøker Vesterålen for å promotere Norge

Fra v. Produsent: Sven-Erik Knoff, dronepilot Thomas J. Elliot og regissør Grim Berge. Foto: Privat