Hadsel kommune er en av fem kommuner i Nordland som skal delta i pilotprosjekt om tilflytting og rekruttering fra utlandet.

Bedre bruk av ressursen innvandrere utgjør

Nordland fylkesting har vedtatt at posjektet skal være et tiltak som ser på innvandring, befolkningsutvikling og sysselsetting i et helhetlig perspektiv.

Tinget ønsker fortsatt å ha fokus på tilflytting fra utlandet. Prosjektet skal bidra til bedre bruk av ressursen som innvandrere utgjør for Nordlandssamfunnet.

De fem kommunene som er med i prosjektet er Narvik, Hadsel, Hamarøy, Rana og Herøy.

Jobb

19. og 20. april inviterer Hadsel Flyktningstjeneste til pilotsamling på Stokmarknes. Deltakere er pilotkommunene, 1-3 nye kommuner, nordlands fylkeskommune, NAV, husbanken, rektorer ved VGO, karrieresenteret og integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Første dag skal forsamlingen møtes på rådhuset, mens neste foregår på Kinnarps.

På det foreløpige programmet står det man man skal snakke om rekruttering i jobb, raskere kvalifisering, jobbsjansen og mye mer.