På sosiale medier er det mange meningsytringer om eiendomsskatt. Økonomisjef Tommy Løveng Hansen stiller derfor fredag 27. mars klokken 1200 opp til et nettmøte med Vols lesere.

-Jeg svarer på alle spørsmål, både konkrete og prinsipielle. Jeg kan forklare beregningsmetoden og hva som er lov. Jeg har også registrert at det stilles spørsmål på sosial medier om hvorfor Sortland og Hadsel har ulik eiendomsskatt. Jeg kan svare på spørsmål om det også,  sier Løveng Hansen.

Han antar at det vil komme spørsmål om hvorfor bygg som tilsynelatende er like, får ulikt takstgrunnlag.

  • Dette er egentlig skattemyndighetenes område, men jeg skal også forsøke å gi et svar på disse spørsmålene, lover Løveng Hansen.

På et område signaliserer han at han vil være tilbakeholden.

  • Politiske spørsmål vil jeg være varsom med, de må adresseres andre steder, sier økonomisjefen.

Trykk her for å sende et epostspørsmål.