Det er allerede kjent at Sortland kommune skal presentere «Æ e mæ»-prosjektet for blant andre kronprinsen, under Barneombudets høynivåmøte 24. april.

Les også: Skal presentere «Æ e mæ» for kronprinsen

Samme ettermiddag skal prosjektet presenteres på et minikurs for helsedirektoratet, samt at de skal delta på et møte med Oppvekst- og helsekomiteen på Stortinget.

Sier ja til alt - men er litt bekymret for engelsken

Nå har det kommet en forespørsel fra FN om et møte på ettermiddagen 25. april. Helse- og omsorgssjefen fikk en telefon via deres kontakt i Barneombudet fredag i forrige uke.

– Vi tenker at vi er dårlige i engelsk. Jeg er tross alt snart 60 år og har stort sett holdt meg heime, ler Jacobsen.

Positive resultater

Sortland kommunes budskap i møtet er at det nytter å undervise barnehagebarn, skolebarn og ungdom om seksualitet og seksuelle overgrep.

– Den virkelig gode nyheten er at det nå begynner å komme internasjonal forskning, som viser at dette nytter. I april 2015 ble det publisert en metastudie som sier at andelen barn som er i stand til å beskytte seg mot overgrep øker fra 40 prosent før de har lært om overgrep, til 80 prosent etter at de har lært om overgrep, sier Jacobsen.

Samtidig viser studien at evnen til å si ifra om at man har blitt utsatt for et overgrep, øker bare litt.

– Vi trodde den skulle øke mye mer. Men samlet sett er dette kjempegode nyheter, sier Jacobsen.

Vil forskes på

Sortland kommune har tidligere samarbeidet med Høgskolen i Harstad om å forske på «Æ e mæ»-prosjektet. Etter første trinn av forskningen, har prosjektet stoppet helt opp.

– Dette prosjektet begynner nå å bli så kjent at vår posisjon endrer seg noe. Nå er det kanskje større sannsynlighet for at noen kommer til oss og vil forske, enn at vi må tigge andre om å bli forsket på, sier Jacobsen.

Det har de siste årene vært et stort trykk utenfra, for å få lære av erfaringene til Sortland kommune, og kommunen har hatt kurs og foredrag for en rekke kommuner og instanser. I neste uke kommer tre representanter fra en stor nasjonal barnehagekjede.