I fjor kjøpte Johnny Tollefsen seg en bobil som var over den magiske grensa i regelverket; 3,5 tonn. Da oppdaget han det han mener er store urimeligheter i regelverket.

– Det første jeg oppdaget var at bobiler mellom 3,5 og 7,5 tonn må inn til EU-kontroll hver eneste år. Reglene for denne bobilgruppen er egentlig laget for yrkesbiler som går 100.000 kilometer i året, og ikke bobiler som bare går mellom 5- og 10.000 kilometer, sier Tollefsen.

Til Stortinget

Han forteller at han undersøkte litt i bobilmiljøet om noen hadde gjort fremstøt for å få endret regelverket, men fant ut at det kun var diskutert.

– Jeg tok da kontakt med sønnen min, John Trygve Tollefsen, som er fylkessekretær for Arbeiderpartiet i Nordland og spurte hva jeg skulle gjøre for å få saken videre i systemet, sier Tollefsen. Han endte opp med å sende en henvendelse til stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik som er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget.

– Han stilte et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren i høst om EU-kontrollen, og fikk til svar at det kunne være mulig å endre dette, sier han.

– Det nytter

Da begynte bobilballen å rulle. Juvik ville sette seg mer inn i problematikken knyttet til denne bobilgruppen, og var i møter med flere interesseorganisasjoner fra bobilmiljøet for å få frem alle sider ved regelverket.

– Dette førte til at vi denne uken la frem et fempunkts forslag i Stortinget for å gjøre det mere attraktivt å være bobilturist i Norge, og for å redusere forskjellen mellom små og store bobiler, sier Juvik til Andøyposten.

– Jeg er kjempefornøyd med at det nå kommer opp i Stortinget. Det viser at det ikke er lang vei til toppen hvis man brenner for en sak, sier Tollefsen. Juvik sier til Andøyposten at han setter pris på slike innspill fra grasrota i partiet.

– En av rollene vi har er å være ombudsfolk for innbyggerne, og dette er et konkret eksempel på at det nytter, sier han.

Tror det går gjennom

Både Tollefsen og Juvik har tro på at forslaget vil få støtte i Stortinget.

– Jeg er helt sikker på at mye av forslaget vil gå gjennom. Hvis de som skal behandle saken, setter seg inn i den, så vil det bli vedtatt, tror Tollefsen.

– Jeg har stor tro og håp på at forslagene går gjennom. Dette er snakk om forskjellsbehandling og urimeligheter som må ordnes opp i. Endringene vi foreslår vil også bety mye for bobilturismen i Norge, sier Juvik. Forslagene skal nå behandles i Transport- og kommunikasjonskomiteen, departementet og i de ulike partigruppene.

– Jeg forventer at vi skal klare å få saken behandlet før vi tar sommerferie, sier han.

Arbeiderpartiets bobilforslag

Arbeiderpartiet la torsdag frem et fempunkts forslag i Stortinget for å gjøre det mere attraktiv å være bobilturist i Norge og for å redusere forskjellen mellom små og store bobiler.

1. Forenklet EU-kontroll

Stortinget ber regjeringen gjøre endringer for Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) for alle bobiler opp til 7,5 tonn, slik at disse behandles likt med personbiler klasse M1.

2. Økt fartsgrense

Stortinget ber regjeringen øke tillatte fartsgrense for alle bobiler over 3,5 tonn opp til 7,5 tonn, fra dagens 80km/h til 100 km/h.

3. Billigere bomavgift

Stortinget ber regjeringen endre Bomavgiften for alle bobiler opp til 7,5 tonn, slik at disse behandles likt med personbiler klasse M1og bobiler under 3500kg.

4. Billigere ferjepris

Stortinget ber regjeringen endre fergetakstene slik at Bobiler behandles likt med bil med campingvogn. En løsning kan være en standardsats på 2 ganger taksten for personbil.

5. Endre førerkortklasse

Stortinget ber regjeringen vurdere endringer i Førerkortklasse for bobiler, med sikte på å justere grensen opp fra 3,5tonn til 4,5 tonn.