Den totale summen er 1.080.000 kroner.

Det skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Neptun sildoljefabrikk er fredet etter kulturminneloven, og er ett av de 15 prioriterte anleggene i Norge, skriver de.

– Det er viktig å ivareta kulturminner knyttet til de siste århundrenes utvikling innen teknologi og fremveksten av industrisamfunnet og arbeiderklassen. Dette er betydningsfull historie for vår felles historie og identitet, sier fylkesråd for samfunn, kultur og miljø, Arne Ivar Mikalsen.

I tillegg til årets tildeling, er det gitt tilsagn om ytterligere en halv million kroner for 2025.

– Dette sikrer kontinuitet i arbeidet, og mulighet for planlegging av restaureringsarbeidet over noe tid, avslutter fylkesråd Mikalsen i pressemeldingen.

I saken til fylkesrådet står det at hovedandelen av midlene har gått til det nasjonalt prioriterte anlegget Neptun sildoljefabrikk i Hadsel.