Daniel Toften (1908–2004) er hovedperson i første episode, som heter «Fra fiskerbønder til statsfordrevne flyktninger».

Bygda som ble borte

Rigmor Anna Dava, som sammen med Åshild Eliassen står bak podkastserien «Fiskeribølgen», forteller at Daniel begynte som fisker på seil-åttring da han gikk ut av barneskolen.

– Men lenge før den tid jobbet han hardt med tarebrenning, torving og annet gårdsarbeid. Den store omveltningen kom i 1953, da staten vedtok å anlegge en NATO-base mellom Andenes og Haugnes. I første omgang måtte 14 hus på Haugnes fraflyttes og en god del jord avgis til flyplassområde, forteller Rigmor.

Daniel Toften sluttet som fisker i 1953, for å jobbe som anleggsarbeider under oppbygginga av flyplassen på Andenes. Dette bildet er fra 1965; da jobbet han på fryseriet på Andenes. Foto: Utlånt av Bjørn Inge Toften

Men NATO-basen hadde bruk for stadig større areal, og i 1972 måtte de siste innbyggerne forlate bygda.

– Daniel er et godt et tidsvitne med førstehåndskunnskap om livet i en fiskerbondefamilie og om hendelsene da Haugnes ble lagt øde. Han er en god forteller. Intervjuene med Daniel er fra 1992 og 2002, forteller Rigmor til Andøypsoten.

Europamester fra Haugnes

I tillegg til Daniel, får du høre Nils Aanes og Inger Lise Lihall i den første episoden i miniserien.

– Nils Aaness, som ble europamester på skøyter på Nya Ullevi i Gøteborg i 1963, var ung da han flyttet fra Haugnes for å gå på skole, men han fulgte begivenhetene fra sidelinja. Inger Lise og ektemannen Eivind var blant de mange som kjøpte hus på Haugnes og fikk det flyttet. For deres del var bestemmelsesstedet Vesterveien på Andenes, og der står huset fortsatt, forteller Rigmor.

Lokal sang og musikk

Hun legger til at det også i denne episoden av «Fiskeribølgen» er lokal sang og musikk.

– «Til minne om Haugnes» skrev Edith Kaurin to sanger med til sammen 29 vers. Noen av versene er med i episoden og blir fremført av Arild Hansen, Alvhild Norheim, Gerd-Bente Olsen, Leon Olsen, Ola Bjerrang, Ole Johan Kristiansen, Rigmor Törmä og Solbjørg Joramo, sier Rigmor.

Rigmor Anna Dava og Åshild Eliassen står bak podkast-serien Fiskeribølgen. Foto: Tony Gulla Sivertsen

Geir Arne Stenersen bidrar på trekkspill med utdrag av valsen «Afton på Solvik» og «Herregårdspolka». Opptakene er fra en konsert som Andenes mannskor arrangerte på Skarstein grendehus.

– Den gang det var skøytefeber i Andøy, komponerte Bjarne Olsen fra Bleik marsjen «Skøytekometen», tilegnet Nils Aaness. Bleik musikkforening spiller, og opptaket er fra en mimrekveld på Bleik med Nils til stede, forteller Rigmor.

Kommer flere episoder 

Rigmor opplyser at episode to i Fiskeribølgens miniserie skal hete «Klondyke, Will West og spiona».

– Episode handler om da fiskere og sjauere blir anleggsarbeidere under oppbyggingen av flyplassen. Etter planen blir det også en tredje episode. Den skal handle om perioden da Andøya flystasjon var operativ, fra 1957 til 2023, avslutter hun.