Vedkommende ble sist sett ombord i 02:30-tiden natt til lørdag, da båten befant seg 93 kilometer nord-nordvest for Bjørnøya i Barentshavet. Siden den tid og fram til søket ble iverksatt, hadde skipet forflyttet seg 130 kilometer sørøstover, til like øst for Bjørnøya.

– Den savnede er et mannlig, vernepliktig besetningsmedlem som var ombord som en del av førstegangstjenesten, opplyser kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, Endre Barane, til VOL.

Sjøforsvaret takker Hovedredningssentralen for innsatsen med å lede og gjennomføre søket etter deres savnede seiler, som de nå antar har omkommet.

– Dette er en tragisk dag for oss alle, hvor vi må anta at en av våre har gått tapt. Vi skal gjøre vårt ytterste med å finne mannen vår og komme til bunns i hvordan noe slikt kan skje. Mine tanker går nå til de nærmeste pårørende, sier Kystvaktens sjef, flaggkommandør Ottar Haugen, i en pressemelding.

Antatt omkommet

Ifølge Barane har det ikke vært storm eller annet uvær i området på det aktuelle tidspunktet. Den savnede er antatt falt over bord, ifølge Sjøforsvaret.

Status søndag morgen er at søket har pågått i hele natt, med negativt resultat. Sikten har blitt så dårlig at flyene og helikoptrene ikke lenger deltar i søket, men det er fremdeles mange fartøy som leter i området.

Søket er nå endret fra en såkalt søk og redning-aksjon til søk etter antatt omkommet.

Dersom været endrer seg til det bedre, vil det fortløpende bli vurdert å sette inn fly i letingen etter mannen, skriver NTB. Søndag morgen pågikk søket i et område som ligger om lag 60 nautiske mil nord for Bjørnøya.

Forsvant lørdag

HRS startet søk i 10-tida lørdag morgen, da de ble varslet om at personen var savna.

– Det ble fastslått på det tidspunktet at vedkommende ikke lenger var ombord. Vi kan ikke si noe mer om tidspunkt for når personen forsvant, utover at det har skjedd mellom halv tre og søkets oppstart, sier Frode Iversen ved HRS.

«Nordkapp» har selv gått i søk langs sin egen rute, det samme har kystvaktskipet «Barentshav». Sysselmannen på Svalbard rykket ut med helikopter og båt, og Kystverket søkte med fly fra Bodø, informerer HRS.

I tillegg deltok Orionflyene fra Andøya i søket.

Også flere sivile fartøy, både norske og russiske, responderte på MAYDAY-melding om at personen er savnet. Disse sivile båtene utgjør søndag, sammen med kystvaktskipene, hovedtyngden av fartøyene som nå deltar i søket.

Pårørende informert

Savnedes nærmeste pårørende - det vil si, foreldrene - er informert. Kystvaktas hovedkontor på Sortland har hatt ansvaret for å informere pårørende.

Kystvakten har opprettet pårørendetelefon på nummer 800 87 850. Nummeret er til bruk primært for folk som har slektninger som vernepliktige ombord på fartøyet, og ønsker informasjon.