– I dag er mange av de attraktive plassene tatt, ved at ansatte i sentrum parkerer på de mest sentrale plassene, sier byplanlegger Kristine Røiri til VOL.

Helhetlig

Nå ønsker de et helhetlig system, med gratis parkering i inntil tre timer, uavhengig om det er kommunal eller privat parkeringsplass.

– Vi har egentlig veldig mange parkeringsplasser i byen totalt sett, men måten det blir brukt på i dag er ikke hensiktsmessig. Vi ser blant annet at folk reiser bort i tre uker og lar bilen stå i sentrum, sier Røiri.

Det er flere elementer som ligger bak ønsker om å rydde opp. Det ene er å sikre nok plasser til kunder, det andre er trafikksikkerhet, men det ligger også et folkehelseperspektiv bak forslaget.

– Trafikktelling har vist at nesten halvparten av dem som kjører i Vesterålsgata, kjører under to kilometer. Om vi vet at vi ikke har parkeringsplass vi kan stå på hele dagen i sentrum, tar vi kanskje like gjerne bena fatt, sier Røiri.

Kartlegger behovet

Tidsbegrensningen skal gjelde i området fra Kulturfabrikken til og med Sortland senter. I første omgang vil kommunen nå sende ut brev til alle gårdeiere i det området, der de ber om en oversikt over parkeringsbehovene.

– Blant annet beregnes gjerne én bil per leilighet, én bil per 75 kvadratmeter kontorareal og så videre. Nå må vi finne ut av hvor mye parkering vi trenger i sentrum, sier Røiri.

Brevet blir sendt ut i neste uke, med noen ukers svarfrist. Det vil også arrangeres orienteringsmøte, der gårdeiere kan få hjelp til å registrere sine behov.

– Dette skal ikke brukes til å bøtelegge noen som kanskje har brukt mer parkering enn de har, men for å finne gode løsninger, presiserer byplanleggeren.

Sommeren 2018

Før dette kan gjennomføres, er det mye som skal gjøres. Når behovet er kartlagt, må det legges inn i budsjetter og økonomiplan, samt at det må behandles politisk. Røiri mener derfor at det ikke kan gjennomføres før sommeren 2018.

Det finnes en rekke moderne løsninger for håndheving av parkeringen.

– Noe vi ser på som mulig løsning for de store parkeringsplassene er et kamera som registrerer når en bil kjører inn og ut. Om man står over tre timer vil de da påløpe en avgift, men ikke som en bot. Det kan da være snakk om for eksempel 12 kroner per time man står over de tre gratistimene, sier Røiri.

Næringsforeninga er positive

Leder i Sortland næringsforening, Marius Steiro, stiller seg positiv til en regulering av parkeringa i sentrum.

– I næringsforeninga har vi vært opptatt av at Sortland kommune følger etter, og regulerer de kommunale plassene og gateløpene på samme måte som de private. Det har de stilt seg positiv til, og det er jeg glad for, sier Steiro.

Han poengterer at målet er å få frigjort parkeringsplasser for kunder i sentrum, og å få mer omløp på parkeringa.

– Både for de frittstående butikkene, og for kjøpesentrene vil det ha mye å si at det blir lettere å finne parkering, sier Steiro.