Målingen viser at Arbeiderpartiet sliter i Nordland. Partiet får bare 26,8 prosent oppslutning på målingen. Det er nedgang på 8,3 prosentpoeng fra valget for fire år siden.

Også Høyre og Frp går kraftig tilbake i målingen med en oppslutning på henholdsvis 16, (-5,2 prosentpoeng) og 11,9 (-6,9 prosentpoeng). Høyre står sterkest i Ofoten og Lofoten.

Den store vinneren i Nordland er Senterpartiet, som får 21,5 prosent oppslutning. Det er hele 14,6 prosentpoeng høyere enn i valget for fire år siden.

Også Rødt og SV går fram i målingen.

Representanter

Dersom valgresultatet blir noe lignende, vil Ap sitte igjen med tre representanter fra Nordland i Stortinget. Det er én mindre enn i dag. Sp øker med én og får to. Frp går fra to til én, mens Høyre beholder sine to.

Andremandatet til Høyre, er det mest utsatte, og kan kapres av SV.

I tillegg skal det deles ut et såkalt utjevningsmandat Nordland. Det er ikke mulig ut fra denne målingen å si hvem som får det.

Avisen Fremover skriver at SV ligger best an til å kapre dette mandatet. Dette er basert på 50 nasjonale meningsmålinger. Også Frp står sterkt i kampen om dette mandatet.

– Håper å snu Andøya-vedtaket

Sps førstekandidat i Nordland ble svett da han fikk tallene fra Infact-målingen.

– Måling er måling, men det gir et bilde av det går videre oppover i Vesterålen. Det ligger jo noen saken i Vesterålen som er årsaken til dette. Saken om Andøya flystasjon drar mye, og jeg har et godt håp om vi skal få snudd det vedtaket, sier Willfred Nordlund.

– Det er etter hvert ganske mye dere skal snu. Hvordan skal dere få gjennomslag for alt?

– Jo større Senterpartiet er, jo mer får vi gjennomslag for. De som vil ha tjenester nært folk og som vil at Forsvaret skal være en del av beredskapen i nord, bør stemme Sp. Det går godt i Nord-Norge nå, men mange av vedtakene som er gjort i Stortinget, vil på sikt gjøre det vanskeligere å bo og leve i Nord-Norge, sier Nordlund.