Venstre skal gå inn for utredning av Nordnorgebanen. Dette går frem av programkomiteens førsteutkast til nytt stortingsvalgprogram, som slippes torsdag 1. september. Troms Venstre jubler for gjennomslag i partiet sentralt, sier fylkesvaraordfører Irene Dahl.

Nordnorgebanen var først tenkt som en utvidelse fra Fauske til Tromsø med sidespor til Harstad. Etter hvert har Harstad-elementet i planen falt bort, men Dahl utelukker ikke at også det kan bli en realitet.

– Hovedpoenget er at vi skal få en utredning. Så må trasevalg og eventuelle sidespor bli en del av dette arbeidet, sier Dahl til Harstad Tidende.

Hennes ønske er å følge opp et vedtak med å få Nordnorgebanens utredning finansiert i Nasjonal transportplan til neste år. For å få dette til håper Dahl at stortingsrepresentantene fra nord jobber for saken i sine partier.

Troms Venstre beskriver banen som en trafikksikker, miljøvennlig og rask transportåre ut og inn av landsdelen.

– Programkomiteen viser med dette at de har forstått den nasjonale betydningen av den verdiskapingen som skjer i nord. For eksempel vil en stadig voksende sjømatnæring profittere stort på et utbygd jernbanenett frem til markedene.