– Vi er utrolig takknemlig for at vi har Blåbyhallen, vi har de beste forholdene vi kan få, men leieprisene er altfor høye, sier Thomas Solheim.

Han er en av ildsjelene bak den nyoppstartede fotballklubben Varg på Sortland.

Målet med FK Varg er å gi et tilbud til barn og unge som vil trene mer fotball enn de tilbudene som allerede eksisterer, og de ønsker å være et alternativ til andre klubber i området.

Solheim mener imdilertid at stive leiepriser i Blåbyhallen begrenser hvor mye det lar seg gjøre å trene i hallen, og at det kan ekskludere enkelte barn og unge fra å satse på fotball.

– Trening er det som skal til for å bli god. I vår fotballklubb ønsker vi å legge til rette for de som vil satse og trene mer. Men det koster også mer, og da er det noen som er nødt til å prioritere fotballen bort, fordi det blir for dyrt. Leieprisene tvinger oss til å kreve en treningsavgift som kan ekskludere barn og unge fra å være med på laget. Det er synd, sier han.

– Ekskluderer

For totalt seks timer trening i Blåbyhallen i uka, må FK Varg ut med over 15.000 kroner kun i treningsutgifter i måneden.

For denne summen får de låne en kvart bane tre ganger i uka, og en halv bane én gang i uka.

Dette inkluderer ifølge Solheim kun en tredjedels belysning av banen.

I tillegg kommer utgifter ved treningskamper og seriekamper. For hver kamp de skal spille på hel bane, koster det klubben rundt 2300 kroner.

– Vi er i godt driv med et nyoppstartet idrettslag, men vi ser at treningsutgiftene spiser så mye som 80-90 prosent av budsjettet vårt. Da er det ikke tatt med at vi må ut med flere tusen kroner for hver gang vi vil leie banen til å spille kamp. Vi har heldigvis gode støttespillere og foreldre som jobber mye dugnad, så vi får betalt regningene, men det lite igjen til å gjøre andre ting, sier han.

Fotballklubben Varg har et ønske om å trene innendørs ni måneder i året. Det vil gi dem leieutgifter i Blåbyhallen på godt over 100.000 kroner årlig.

– Forskjellsbehandling

Solheim reagerer spesielt etter å ha sett oppslaget i SortlandsAvisa for to uker siden med oversikt over leieprisene i Kulturfabrikken.

Han mener barn som driver med kultur og annen hallidrett i Sortland, kommer rimeligere ut av det enn unger som spiller fotball.

– Når jeg ser prislistene i Kulturfabrikken er det veldig rimelig å leie lokaler der sammenlignet med hva fotballen i Sortland må punge ut for å trene i Blåbyhallen. Når de som «trener» barn innenfor kulturhuset i tillegg får betalt, og slipper å jobbe dugnad og skaffe til veie penger for å ha en plass å trene, føles det ikke helt bra, sier Solheim.

– Andre som driver med hallidrett for barn i Sortland, har tilnærmet gratis leie i Sortlandshallen. Der blir ikke fotballen prioritert, fordi vi har Blåbyhallen. Vi opplever nærmest at vi bli kommunens melkeku, sammenlignet med andre tilbud til barn og unge i Sortland. Vi blir frustrerte over denne forskjellsbehandlinga, sier han og fortsetter:

– Det er dyrere for oss å leie Blåbyhallen, og da snakker vi kun om selve banen, til et arrangement som varer i åtte timer, enn det koster for en lokal aktør å leie Sortlands storstue, Møysalen, en hel dag, sier han.

– Kommunen bør gjøre noe

Solheim peker på at fotballen i Sortland ikke har noen alternativ treningsarena.

– Her har vi kun Blåbyhallen å trene i. Ute kan vi kun være noen måneder i året, og Sortland har ingen andre kunstgressbaner enn i hallen. I Hadsel har de til sammenligning tre kunstgressbaner, i tillegg til Vesterålshallen, sier han.

Kommunen eier Blåbyhallen, men har satt ut driften av den i et eget AS, Sortland Idretts- og Fritidspark AS, hvor kommunen eier 51 prosent av aksjene.

Solheim mener det fra kommunalt hold nå er på tide å gjøre noe for å få ned leieprisene i hallen.

– Min påstand er at det er bra stor forskjell mellom satsning på kultur og idrett i kommunen. Spiller du i band får du tilgang til kommunens rockebrakker for 500 kroner i halvåret. Hos oss må de ut med mellom 600 og 800 kroner i måneden for at vi skal kunne dekke utgiftene vi har i Blåbyhallen, sier Solheim.

- Driver butikk

Blåbyhallen driftes av selskapet Sortland Idretts- og Fritidspark AS, hvor Sortland kommune eier 50,39 prosent av aksjene, og ulike sortlandsbedrifter de resterende.

Daglig leder i selskapet, Bernt Åge Johnsen, vil ikke kommentere Solheims prisutspill, men sier følgende til SA:

– Vi er et AS som driver under rent forretningsmessige forutsetninger, og må gjøre prissetting deretter. Det er de rammene vi må forholde oss til. Prisene er satt ut fra et mål om å gå med et best mulig resultat, og vi jobber hele tida for å forbedre resultatet, sier Johnsen.

Ifølge Johnsen koster det rundt 4,5 millioner kroner årlig å drive hallen. Selskapet skal ifølge avtalen med kommunen betale en årlig leie på 2,5 millioner kroner for å disponere anlegget.

Det er disse pengene som skal betjene kommunens 71 millioner kroner store blåbyhall-lån. Sortland Idretts- og Fritidspark AS har drevet med underskudd i mange år, og kommunen har bidratt til å dekke inn noe av dette.

Selskapet hadde i 2013 en negativ egenkapital på 1,2 millioner. Johnsen vil overfor SA ikke si noe om regnskapet for 2014.

Blåbyhallen har rundt to millioner kroner i inntekter fra lokale idrettslag. Fra ikke-sportslige arrangementer, som før bygginga av hallen var spådd å bli en betydelig inntekstkilde, kom det i 2013 bare inn 200.000 kroner.

Ifølge utrendinga som lå til grunn for politikernes vedtak om å bygge hallen, skulle kommeriselle arrangementer sørge for et overskudd på over 1,1 millioner årlig etter fem år i drift.

– Må idretten nå betale for at hallen ikke har blitt en kommersiell suksess?

– Idrettslagene har hatt de samme leieprisene siden 2010, så det vil jeg ikke si, sier Johnsen.