Innlandet skole trenger flere hoder før høstens skolestart.

Rektor-stilling utlyst for andre gang

Stillinga som rektor på Innlandet skole er lyst ut på nytt, etter at det ikke kom kvalifiserte søkere i første runde.

Da kommunestyret i Hadsel møttes før helga, orienterte oppvekstsjef Torbjørn Lappegard om at kommuneledelsen gjør alt de kan for å få folk på plass i nøkkelstillingene på Innlandet.

Innlandet skole har 14 elever og sju klassetrinn. Rektor har også ansvar for å lede barnehagen, som for tiden har 11 barn.

Tre av ni årsverk

Fra høsten trengs også to nye kontaktlærere på Innlandet.

Ifølge Lappegard dreier det seg om helt alminnelige avsluttede arbeidsforhold, og det jobbes nå med å få på plass nye kvalifiserte lærere.

Innlandet skole, SFO og barnehage har totalt i underkant av ni årsverk.

Sandnes skole

Også Sandnes skole trenger ny rektor. Nina Kaino er konstituert ute skoleåret, etter at tidligere rektor Odd Einar Sørensen har gått over i ny stilling som skolefaglig rådgiver. Sørensen har vært rektor på Sandnes siden 2013.

Sandnes skole er fra høsten 2017 en 1-7 skole med omtrent 85 elever. Skoleåret 2017/18 vil det også være en 10. klasse ved skolen, heter det i utlysningsteksten.