Fiskeripolitisk talskvinne Ingrid Heggø understreket i Stortingets spørretime at fisken tilhører fellesskapet og også i fremtiden skal være en bærebjelke for verdiskapning og arbeidsplasser i de berørte lokalsamfunnene.

– Hvor i Høyre og Fremskrittspartiets framlegg finner vi virkemiddel som sikrer industrien fisk og helårsarbeidsplasser, spurte hun.

Sandberg sier pliktordningen ikke fungerer og har derfor foreslått å avvikle den, mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter.

Sandberg svarte at Arbeiderpartiet nå har mobilisert kraftig i nord og at de setter grupper opp mot hverandre.

– Jeg må tillate meg liten historiebit. Ønsker man utvikling og ikke avvikling må Arbeiderpartiet se seg litt over skulderen. Fra 1970 til 2010 har vi gått fra hundre industrianlegg til ti, og kun halvparten har helårsproduksjon, svarte Sandberg.

– I min tid som fiskeriminister har jeg hatt tre-fire kystopprør. Jeg blir beskyldt for å rasere Nord-Norge. Men aldri har Nord-Norge gått så bra som nå, sa han.