Hadsel kommune stanset masseuttaket i juni i fjor sommer, men i desember ble det gitt klarsignal til at masseuttaket kunne åpnes igjen, men etter tre ukers åpning har direktoratet bestemt at uttaket må stanses.

Les også: Naboer raser

Ga klarsignal

Kommunen ga klarsignal etter plan- og byggningsloven. Tillatelsen var midlertidig i påvente av ny reguleringsplan.

Direktoratet viser til at alle masseuttak som er større enn 10.000 kubikkmeter må ha tillatelse. Bergvik skal etter planen bli på 300.000 kubikkmeter. Derfor må Direktoratet for mineralforvaltning godkjenne planene.

  • På bakgrunn av minerallovens krav om driftskonsesjon må det innvilges driftskonsesjon etter mineralloven før det kan startes opp drift i uttaket. Da DMF for tiden har lang saksbehandlingstid for søknader om driftskonsesjon, vil DMF anbefale at det sendes inn en søknad om driftskonsesjon så raskt som mulig, skriver direktoratet til Alf Brekken & Sønn som driver uttaket via datterselskapet TT Maskin.