Settefiskselskap får seks millioner i bot

Lødingen fisk har fått et gebyr på seks millioner kroner fra NVE for at de i 2014 tappet vann utover det konsesjonen tillot. – Vi er knust over størrelsen på boten og utregningsmetodene, sier daglig leder i selskapet.
Lødingen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyser i en pressemelding torsdag morgen at settefiskselskapet Lødingen Fisk AS får et overtredelsesgebyr på seks millioner kroner for å ha tappet vann fra Bresjavatnet i Lødingen, under laveste tillatte vannstand.

– Selskapet tappet Bresjavatn bevisst under laveste tillatte vannstand og gjorde ikke tiltak for å unngå dette, før NVE kontaktet Lødingen Fisk AS. Vi har i flere år påpekt at bedriften har en vannressurs som ikke er tilstrekkelig i tørre perioder, sier seksjonssjef Øyvind Leirset i NVEs miljøtilsyn i pressemeldingen.

Forholdet skjedde i starten av 2014.

Tørrlagt strandsone

Selskapet har tillatelse til å tappe vannet ned 30 centimeter. I januar og februar 2014 var vannstanden i vannet senket mer enn dette, på det meste 42 centimeter under den laveste tillatte reguleringsgrensen, ifølge NVE.

– Det er den øvre delen av strandsonen som er mest produktiv i ferskvann, og det var denne sonen som ble tørrlagt i januar/februar 2014. Bunndyr med liten bevegelse og akvatisk vegetasjon ble tørrlagt og døde som en konsekvens av nedtappingen, sier Leirset.

– Alternativet var å destruere fisken

Lødingen Fisk er eid av flere oppdrettsaktører i Vesterålen, med Egil Kristoffersen og Sønner og Gunnar Ellingsen som største aksjonærer. Selskapet leverer fire millioner fisk i året, hovedsaklig til eierne, men også til andre aktører i Lofoten og Sør-Troms. 

Gunnar Ellingsen, som også er daglig leder i selskapet, forklarer saken nærmere overfor VOL.

– Vi har et landbasert anlegg hvor fisken oppbevares i tanker på land, og vi har ikke mulighet til å redusere vannforbruket. Dette skjedde i en tørr periode, hvor alternativet hadde vært å stoppe vannet og destruere fisken. Vi tappet derfor mer enn vi hadde lov til, og slet med å få vannstanden opp igjen, sier Ellingsen.

Nå har de etablert systemer for å ivareta nivået i magasinet, slik at de unngår å komme lignende situasjoner i framtida.

– Hadde stor fortjeneste

NVE har beregnet at Lødingen-selskapet hadde en fortjeneste på 5,3 millioner kroner som følge av tappingen utover det som var tillatt i konsesjonen. Boten er satt til seks millioner kroner.

– I utmåling av gebyrets størrelse er det i tillegg lagt vekt på overtredelsens grovhet og selskapets manglende tiltak for unngå å komme i en situasjon med for lite vann tilgjengelig. I formildende retning er det tatt hensyn til at det har gått tre år siden hendelsen, skriver NVE.

– Vi har dessverre flere alvorlige reaksjonssaker som gjelder settefiskanlegg, og prioriterer oppfølgingen av slike anlegg høyt for å unngå miljøskade. Kontroll vil sikre like vilkår i næringen mellom dem som investerer for å tilpasse driften etter vannressursen, og dem som bare håper det går bra, sier Leirset i pressemeldingen.

Tøff sak

Ellingsen sier saken har vært tøff for de som jobber på anlegget, særlig med tanke på størrelsen på boten de nå får.

– Vi er knust over størrelsen på den og utregningsmetodene. Vi synes ikke den står i forhold til de skader som har skjedd i naturen. Etter det vi ser fikk det ikke de store negative konsekvensene, sier Ellingsen.

Selskapet har mulighet til å anke NVEs avgjørelse til Olje- og energidepartementet. Ellingsen sier styret nå skal samle seg for å ta stilling til anken.

– Hvilke konsekvenser får ei slik bot for bedriften?

– Det sier seg selv at for en liten bedrift med 40 millioner i omsetning, så er ikke seks millioner kroner lett å håndtere.