– I Lødingen har vi vist at vi står han av før, og det akter vi å gjøre igjen

Lødingen ruster seg for fremtida. Gruppeleder for Ap, Hugo Jacobsen, skriver i et innlegg at selv om de ikke er kommunalministerens drømmekommune, skal de gjøre sitt for å skape en positiv utvikling i kommunen.

Hugo Jacobsen, Ap-leder i Lødingen. (Arkivfoto)  Foto: Kjell Solbakken

Lødingen

I 2012 lanserte daværende rådmann, Per Gunnar Johnsen, slagordet «Å bygge Lødingen for framtida» For å kunne ruste Lødingen for framtida, var en av de aller viktigste momentene å få kvittet oss med dyr og gammel bygningsmasse.

Lødingen Barneskole var klar for å bli «pensjonert», og var etterhvert ganske så slitt. Dårlige arbeidsforhold for lærere og elever var ikke noe vi kunne leve med i lengden.

Iveren var stor da planleggingsarbeidet tok til, og etter nærmere 6 år med diverse utredninger var kommunestyret nå klar til å ta en endelig avgjørelse på en ny og moderne skole.

For Arbeiderpartiet har en ny skole ikke bare vært en klar målsetning, men en nødvendig satsing på barn, unge, og skoleansatte i kommunen vår.

En ny moderne skole er et stort løft for Lødingen kommune, men markerer samtidig en av de viktigste satsningene for å gi våre barn og unge et godt og fremtidsrettet skoletilbud.

I tillegg til at vi får en ny skole, får vi også en helt ny kultursal med 300 sitteplasser. Kultursalen vil også bli brukt i skolesammenheng, og vil bli en viktig arena for kommunens kulturliv. Her kommer det til å bli både musikk, teater, dans og mere til.

Dette vil bli et signalbygg som Lødingen kan være stolt av, det vil bli en god og attraktiv læringsarena, og det vil gi rom for nye og spennende kulturopplevelser.

Det er de som spør om kommunen har rygg til å bære dette løftet økonomisk. Tror da at det er viktig å tenke på de synergiene som vi kommer til å få med nytt bygg. Fra å drifte 2 skoler, får vi et nytt bygg med et areal som tilsvarer halvparten av det dagens skoler har hatt. Reduksjonen i energiutgifter vil bli markant, beregninger som er gjort antyder mer enn en halvering i utgiftene. Administrativt vil den nye skolen bli besparende i forhold til at vi nå vil trenge én felles rektor, og der vil være muligheter for å dra veksler i lærerstaben.

Lødingen som trafikksikker kommune har vært en målsetning for de styrende partier i denne perioden i Lødingen. Trafikksikkerhetsplanen for Lødingen kommune er nå på plass, og den setter oss i posisjon til å søke trafikksikkerhetsmidler. Derfor går vi nå også i gang med å oppgradere Skoleveien til en mer trafikksikker vei, som vil bli dimensjonert for den økte trafikken som vil komme som en følge av en ny sammenslått skole.

Med forrige ukes vedtak, kan vi nå se frem til at forhandlingene med aktuell entreprenør tar til, og er ventet å være ferdig nå i midten av januar. Deretter starter entreprenøren med sine forberedelser og sin detaljplanlegging av oppdraget, slik at utbyggingen forhåpentligvis kan komme i gang i løpet av mars. Ferdigstillelse er planlagt til juli 2019, og overtakelse fra entreprenør i november 2019.

Laveste anbud har en byggekostnad på 118 mill. kr, eller 127 mill. kr. om man tar med opsjonene på full innredning av kultursalen, og alt inventar i skolebygget. Summene inkluderer også trafikksikker skoleveg med ca 9 mill. kr. på strekningen forbi skolen og opp til Idrettshallen.

Vi er glad for at et så klart flertall i kommunestyret, dvs. AP, H og SV støttet opp om å igangsette byggingen av ny skole , basert på den avholdte anbudskonkurransen. Det er lagt ut en fyldig presentasjon av bygget, med tegninger og 3-D bilder fra klasserommene, kultursalen, osv. på kommunens hjemmeside.

Vi registrerer samtidig at Frp og Venstre ønsket å utsette en eventuell bygging ytterligere under påskudd av at man ønsket en oppdatert økonomiplan. Det er en sak som kommunestyret har vedtatt å gjøre i sitt møte i juni, da blir det også gjort eventuelle budsjettreguleringer. En slik utsettelse ville medført ny runde med anbud, og en ytterligere utsettelse av den nye skolen.

For Arbeiderpartiet var dette uaktuelt.

Vi er sikre på at den nye skolen blir et løft for Lødingen-samfunnet,  som sammen med en del andre spennende satsinger vil gjøre Lødingen til en mer attraktiv kommune.

I budsjettforslaget for 2018 viderefører vi også en del av disse spennende satsingene.

Hamndalsprosjektet er nå inne i en positiv fase, hvor vi har fått ervervet området, og hvor vi i løpet av våren får svaret på om vi får demme opp vannet til slik det var før. Området skal så rustes opp til et flott og attraktivt rekreasjonsområde.

Lødingenhallen har allerede fått oppgradering med ny og moderne LED-belysning i 2017, og i inneværende år går vi i gang med renovering av garderobene i den snart 36 år gamle idrettshallen.

Lødingen er også i ferd med å få ny og energieffektiv veibelysning. Tross noen «startproblemer» tror vi det fleste nå ser at den nye belysningen virkelig har blitt bra.

Det kanskje mest spennende prosjektet som nå er kommet i gang for fullt er stedsutviklingsprosjektet i havna. Klarer vi å lande dette prosjektet vil vi få et sentrumsmiljø å være stolte av. Ikke minst vil det være en viktig del av satsingen på Lødingen som en bo og fritidskommune. Samarbeid mellom kommunen og de private aktørene vil bli viktig for å lykkes.

Lødingen er kanskje ikke noen drømmekommune for (ex.) Kommunal- og moderniseringsminister Sanner, og resultatene ser vi gjennom en stadig mer synlig sulteforing av landets små kommuner. Bortfall av arbeidsplasser som følge av nedleggelse av mottak for asylsøkere, og stopp i bosettingen av flyktninger er heller ikke med på å gjøre det lettere for oss.

Tross det, skal vi gjøre det vi kan for å skape en positiv fremtid for kommunen vår.

I Lødingen har vi vist at «vi står han av» før, og det akter vi å gjøre igjen gjennom samhold og masse positiv energi. For Lødingsværingene er ikke de som gir opp så lett, det er tross alt derfor vi sier «Ja til Lødingen».

Hugo Jacobsen, gruppeleder Lødingen Arbeiderparti.