Trafikkulykke i Kåringenkrysset:

Kollisjon mellom buss og personbil

Ambulansepersonell og politi har rykket ut til ei trafikkulykke i Kåringenkrysset.

Det ble en del materielle skader, og tre personer er sendt med ambulanse til sykehuset i Harstad med lettere skader.   Foto: Marius Birkeland

Trafikkulykka skjedde i Kåringenkrysset, og føreren av personbilen brøt vikeplikten.   Foto: Marius Birkeland

Bussen fikk mindre skader i kollisjonen.   Foto: Marius Birkeland

Lødingen

Nødetatene har rykket ut til trafikkulykka,som skjedde i Kåringenkrysset i Lødingen.

– Vi er akkurat kommet på stedet, det er et trafikkuhell mellom buss og personbil i Kåringkrysset. Det var fire personer i bussen, de hadde det bra etter krasjet og ble sendt videre med personbil, sier operasjonsleder Mari Lillestøl.

Hun sier kjøretøyene skal ha holdt lav hastighet da sammenstøtet skjedde.

– Det er ikke antatt å ha vært noen høy fart på stedet, bare rundt 40 kilometer i timen. Selve hendelsesforløpet, nøyaktig hva som har skjedd, det har vi ikke fått ennå, sier operasjonslederen hos politiet i Nordland.

Fratatt førerkortet

Klokken 18.12 melder politiet om hendelsesforløpet i trafikkulykka:

– Personbilen skal ha brutt vikeplikten, fratas førerkortet og samtykker til dette, skriver politiet.

Totalt 6 personer var involvert i kollisjonen, to av dem var i personbilen.

– Tre personer er reist med ambulansen til Harstad - det kun meldt om lettere skader. Det er ingen trafikale problemer på stedet, opplyses det. Patrujen oppretter sak i etterkant av kollisjonen,