Ikke mottatt oppsigelse fra daglig leder

I morgen skal kommunestyret i Øksnes behandle forslag til nye vedtektsendringer i Øksnes Boligstiftelse.

Daglig leder i Øksnes Boligstiftelse, Per Ole Larsen.  Foto: Knut Ivar Aarstein

Øksnes

Daglig leder Per Ole Larsen har sagt opp sin stilling, men Øksnes kommune har ikke mottatt oppsigelsen, eller kopi av denne.

Det skriver enhetsleder helse/sosial og omsorg Elise Gustavsen til Larsen.

Les også: Full splid i Øksnes boligstifelse

Det heter:

"Vi vil tilbakevise din påstand om at vi har mottatt din skriftlige oppsigelse, og "lekket" denne videre. Vi ble muntlig orientert om at daglig leder i Boligstiftelsen hadde sagt opp da vi var i kontakt med Stiftelsestilsynet i begynnelsen av oktober. For å avslutte denne mistenkeliggjøringen, har vi bedt Stiftelsestilsynet skriftlig bekrefte hvilke dokumenter vi fikk oversendt, da vi ba om innsyn i saken i oktober.

De vil gi en slik tilbakemelding som selvsagt kan videresendes til deg, og vi håper det kan virke avklarende for deg".

Larsen vil ikke kommentere saken overfor VOL.

Les: Øksnes Boligstifelse - en veldrevet stiftelse

Les også: Øksnes Boligstifelse - en veldrevet stiftelse?

Vedtektsendringer

Blant vedtektsendringene som foreslås er at Øksnes kommunes definerte boligbehov skal til en hver tid være gjeldende i Øksnes Boligstiftelses planverk.

Boligene kan leies ut uten innskudd eller lån fra leietakeren. Dersom leietaker må stille depositum kan dette gjøres i form av en tidsbegrenset garanti fra Øksnes kommune.

Videre foreslås følgende endringer i § 1:

"Innstilling til tildeling av boliger som til enhver tid er definert som spesialboliger skal foretas av et saksforberedende organ, som på vegne av kommunen kan gjøre skjønnsmessige vurderinger av hvem som er vanskeligstilt etter den til en hver tid gjeldende Lov om Helse og omsorgstjenester og Lov om sosialtjenester i arbeids-og velferdsforvaltningen. Styret i Øksnes Boligstiftelse tildeler boliger på bakgrunn av dette organets innstilling".