Denne «redaksjonelle omtalen» betaler ordførere i Vesterålen for - uten at det opplyses om at de har betalt for den

Annonsemagasinet Næring i nord presenterte for to uker siden en stor vesterålsspesial, blant annet med store bilder og gode ord om næringslivet i regionen, kjøpt av kommunene. Til sammen har fire kommuner betalt nesten 80.000 kroner for omtalen. - Det er uakseptabelt å bruke skattebetalernes penger på sånt, sier ekspert på presseetikk, Gunnar Bodahl Johansen.

Karianne Bråthen skrev på Facebook at hun så frem til utgaven om Næring i nord.  Foto: Skjermpdump fra Facebook

Øksnes

Over ti sider i annonsemagasinet Næring i nord smiler Arbeiderparti-ordførerne Karianne Bråthen (Øksnes), Tove Mette Bjørkmo (Sortland), Atle Andersen (Lødingen) og Siv Dagny Aasvik (Hadsel), mens de forteller om et rikt næringsliv i Vesterålen.

I magasinet fremstår annonsene som redaksjonelle saker (se bilder øverst i saken). Magasinet har egen redaktør, men de jobber ikke etter pressens etiske normer.

Det står imidlertid ikke skrevet noe sted i magasinet at kommunene og bedriftene har betalt for omtalen.

I en telefon til VOL etter at saken ble publisert presiserer redaktør i Næring i nord, Michael Ulriksen, at kommunene kun har betalt for åtte av sidene. De to første av de til sammen ti sidene - oppslaget med de fire ordførerne sammen - er en lederartikkel som magasinet uansett ville ha skrevet, og at denne ikke er betalt for.

- Viktig for næringslivet

Tove Mette Bjørkmo i Sortland vet ikke hva kommunen har brukt på annonseringen, og henviser til næringssjefen i kommunen.

– Dette er en administrativ avgjørelse, gjort i samråd med rådmannen og næringssjef, sier Bjørkmo.

Bjørkmo synes det er fint å få vist frem det rike og flotte næringslivet i Vesterålen.

– Flere kommuner i Vesterålen syntes at dette var en positiv måte å synliggjøre oss på, og å sette Vesterålen på kartet, sier hun.

Bjørkmo har ikke gjort seg opp noen tanker om det er problematisk at annonser kommunen kjøper fremstår som redaksjonell omtale.

- Ikke tenkt over problemstillinga

Næringssjef i Sortland, Håvard Hamansen Wallstad, forteller at Sortland kommune har brukt 19.800 kroner på dobbeltsiden.

- Vi hadde en kort runde, og fant ut at dette var veldig viktig for næringa, og en fin mulighet til å profilere næringslivet, sier han.

Han har ikke tenkt over problemstillinger knyttet til at leserne ikke blir opplyst om at kommunene har betalt for plassen i magasinet.

- Vesterålen som attraktiv næringsregion har behov for å vise seg frem i Nord-Norge. Det er kun med god hensikt vi er med, men de spørsmålene du stiller er kanskje noe vi burde diskutere, sier han.

Også Lødingen kommune har betalt 19.800 kroner for annonseplassen.

- Har dere vurdert problemstillingene rundt det å kjøpe det som fremstår som redaksjonell omtale, uten at leseren opplyses om det?

- Det har jeg ikke noe forhold til. Det er ikke noe som vi har diskutert, sier ordfører i Lødingen, Atle Andersen.

- Husker ikke prislappen

Til VOL sier Karianne Bråthen at hun synes det er fint og positivt, på spørsmål om hvorfor hun har valgt å kjøpe annonseplass i magasinet. Hun husker ikke hvor mye Øksnes kommune har betalt for markedsføringen.

En epost datert 25. november viser imidlertid at Karianne Bråthen har bevilget et tilskudd på 9.300 kroner til deldekning av en markedsføringsreportasje om Myre Havn/Øksnes kommune. Bevilgningen er foretatt med bakgrunn i ordførerens bevilgningsfullmakt.

Om dette er brukt på Øksnes sin del av den til sammen ti sider lange annonsen, eller om det er brukt på en egen tosiders annonse for Øksnes havnevesen lenger bak i magasinet, er ukjent for VOL.

Les også ekspert på pressetikk, Gunnar Bodahl-Johansens kommentar: - Helt uakseptabelt å bruke skattebetalernes penger på denne måten

- Redaktørens ansvar

Hadsel kommune har også betalt 19.800 kroner for en dobbeltside i magasinet. Ordfører Siv Dagny Aasvik er fornøyd med sluttresultatet, og med at de når 23.000 nordnorske bedrifter med denne reklamen.

- Dette er en flott profilering av Vesterålen, våre bedrifter og kommuner, sier Aasvik.

- Hva tenker du om at sakene i magasinet fremstår som redaksjonelle produkter, og at det ikke opplyses om at de er betalt for?

- Når det skal være en annonse med redaksjonell form, er det redaktørens ansvar å merke det, sier Aasvik.

- Vi forutsetter at de presseetiske reglene følges, og dette er en diskusjon som VOL må ta med magasinet.

- Evig godt nok merka

Magasinet omtaler seg som «Nord-Norges største næringsmagasin» på forsida av bladet. På side 3 finnes en leder, innholdsfortegnelse og en kolofon som opplyser om hvem som har laget og gitt ut magasinet. Det står ingenting om at det er et annonsemagasin.

På de ulike sidene har bedriftene fått sine logoer, og kommunene fått sine kommunevåpen. Det er ikke opplyst om at omtalen er betalt for.

Redaktør i Næring i nord, Michael Ulriksen, mener at logomerkinga på sidene er så tydelig at både lesere og kunder skjønner at reportasjene er betalt for.

– Vi mener at det er evig godt nok merket. Vi gjør ikke noe for å skjule at dette er betalt innhold overfor kunder eller lesere, sier Ulriksen til VOL, og påpeker at magasinet har publisert annonser på denne måten i snart ti år.

OPPDATERT: Etter at saken ble publisert  på VOL, opplyste Ulriksen til VOL at de ikke var klar over at merkingen ikke var tydelig nok for alle lesere, og at de vil merke annonsene fra nå av.

- Prinsipielt imot

Det er kun Arbeiderpartiets ordførere i Vesterålen og Lødingen som er med i magasinet. Sture Pedersen (Bø) og Jonni Solsvik (Andøy) er ikke representert.

- Dette er en prinsipiell sak. Jeg liker ikke å kjøpe plass for reportasje. Jeg er imot å betale for redaksjonell omtale, sier Bø-ordfører Sture Pedersen til VOL.

Han mener at det er bedre å kjøpe ren annonseplass. Han utelukker ikke at Bø kommune vil annonsere i magasinet ved en annen anledning, men mener man må se helheten i hva man får igjen for de pengene man bruker.

- Dette er saker som er godt betalt, og jeg synes det er greit å gjøre oppmerksom på at det er betalt reportasje, legger han til.