Styret i stiftelsen Handelsstedet Tinden vil stryke Halmøy-familien fra vedtektene:

– Dette er uverdig, på alle mulige måter

Styret i stiftelsen Handelsstedet Tinden vil stryke Halmøy-familiens rettigheter fra vedtektene. Det har formannskapet i Øksnes liten forståelse for. – Dette er uverdig, på alle mulige måter. Det er uverdig at dette i det hele tatt blir diskutert, sa Sps John Danielsen.

Sps John Danielsen og Frps Ken Ivan Reinholdtsen, sammen med et enstemmig formannskap, vedtok tirsdag en klar uttalelse om at Halmøy-familiens rettigheter i Tinden skal bevares i vedtektene. 

Øksnes

Formannskapet i Øksnes ble tirsdag forelagt en sak som omhandler vedtektsendringer for stiftelsen Handelsstedet Tinden. Oppretterne av stiftelsen er Øksnes kommune, Vesterålskraft Nett, familien Halmøy og Fortidsminneforeninga i Vesterålen. Formålet er å bevare det kulturhistoriske anlegget i Øksnes Vestbygd, som "han Skjalg i Tinden" gjorde kjent langt utenfor Vesterålens grenser, og som er vedtatt fredet av Riksantikvaren.

Som Bladet Vesterålen skrev i helga har styret i stiftelsen bestemt seg for å endre vedtektene. Etter gjeldende vedtekter er det de fire stifterne som oppnevner hvert sitt medlem til styret. Blant annet har Skjalg Halmøys barn hatt rett til å peke ut et medlem og et varamedlem til styret. Ifølge sakspapirene har retten vært begrenset til barnas levetid.

– Sist høst gikk den siste av barna bort og vedtektene må endres som følge av dette, heter det i papirene fra styret.

Stryker Halmøy

Styret vil med vedtektsendringene stryke Halmøy-familiens rettigheter i stiftelsen. De mener familien ikke lenger skal kunne utnevne styremedlemmer nå som barna til Skjalg har gått bort, og ønsker heller at styret selv skal kunne utnevne to styremedlemmer.

I vedtektene har det også stått at barn etter Skjalg Halmøy har enerett til å disponere andre etasje i hovedhuset som feriebolig for seg og sin familie for sin levetid. Dette ønsker også styret å fjerne fra vedtektene.

Ifølge sakspapirene har stiftelsen en stor utfordring i å generere tilstrekkelige inntekter gjennom drift av stedet, og styret skriver at det er behov for betydelige økonomiske midler for å holde stedet i hevd i årene framover.

– Slike midler må komme gjennom å utnytte inntektspotensialet til stedet bedre og gjennom økte eksterne tilskudd fra frivillige givere/sponsorer. Derfor ønsker styret å innrette omdanningen slik at økonomien sikres og den forretningsmessige kompetansen styrkes i et langsiktig perspektiv. Styret bør derfor utvides med to faste medlemmer med personlige varamedlemmer rekruttert fra virksomheter som kan bidra økonomisk og med forretningsmessig kompetanse. De to nye medlemmene utpekes av stiftelsen, heter det i sakspapirene.

Til Bladet Vesterålens lørdagsutgave sa Skjalgs barnebarn, Frid Halmøy, som har bodd i Tinden de siste årene, at hun har sendt saken inn til Stiftelsestilsynet.

Hun har vært vara til styret for sin far Kjell Arne Halmøy. Etter at han døde i fjor sommer, har ikke hun vært innkalt til styremøter i stiftelsen. Det opplyser hun til VOL. Halmøy mener vedtak som har vært fattet uten at hun har vært innkalt, dermed ikke er gyldige. Advokaten til Halmøy sendte i februar en begjæring om granskning av stiftelsen til Stiftelsestilsynet.

Full støtte til Halmøy

Øksnes kommune har ikke anledning til å overprøve styrets beslutning, men har som en av stifterne mulighet til å komme med en uttalelse til vedtektsendringen. Det er ingen tvil om at "han Skjalg i Tinden" har satt dype spor etter seg. Saken har vakt stort engasjement i sosiale medier de siste dagene, og fra politisk hold fikk familien Halmøy full støtte.

– Jeg vet at det har vært het debatt på Facebook i denne saken, men vi skal gi en uttalelse på vedtektsendringene som foreligger, resten må være en sak mellom styret og Stiftelsestilsynet, innledet ordfører Karianne Bråthen.

SVs Ellen B. Pedersen plukket opp ballen.

– Da gir du oss en vanskelig oppgave. Vi kan ikke diskutere denne saken uten historien. Den må vi ha med oss, ellers så gjør vi hele Tinden til skamme med tanke på den som var utgangspunktet for at dette har blitt et sted som er verdt å ta vare på. Han Skjalg selv. Selv om barna hans er død, er det fortsatt etterkommere som også er en del av familien, og som politiker kan jeg ikke være med på at vi skal sette strek over familien til fordel for næring og utvikling, sa Pedersen.

Bråthen påpekte at det å drifte og vedlikeholde verneverdige bygg koster, og at hun har forståelse for at styret må tenke på inntjening for å klare å holde anlegget ved like. Hun ville likevel ikke støtte en vedtektsendring som innebærer at Halmøy-familien strykes fra vedtektene. Det ville heller ikke ØTL.

– Jeg kjøper begrunnelsen fra styret om at de ønsker å innfri stiftelsens formål, og trenger større inntjening. De ønsker også flere medlemmer i styret, noe jeg ikke har noe imot. Men jeg skjønner ikke hvorfor man må ta ut et styremedlem som representerer familien for å gjøre dette, sa ØTLs Jørn Martinussen.

– Uverdig

Sp John Danielsen var også helt klar på at familien Halmøy både bør få disponere andre etasje i hovedhuset, samt sitte i styret.

– Kem va han Skjalg? Han var sjela i Tinden. En mann som møtte alle på lik måte, enten du var en vanlig innbygger eller dronning. Ingen ble bortvist fra kaia i Tinden. Nå skal etterkommerne hans kastes ut. Det er uverdig, på alle mulige måter. Det er uverdig at dette i det hele tatt blir diskutert, sa Danielsen.

– Hvis vi tillater dette er Skjalgs ånd borte derfra, og vi har kommersialisert alt, la han til.

Et samlet formannskap gikk inn for en uttalelse om at de har forståelse for at vedtektene må endres, men at de ikke vil tilslutte seg styrets beslutning om å ta etterkommere i familien Skjalg Halmøy ut fra vedtektene.

Forslaget fra formannskapet til nye vedtekter var at det inngås en tidsfestet avtale på 20 år, med rett til nye forhandlinger, med etterkommere av Skjalg Halmøy vedrørende disponering av andre etasje i hovedhuset. Etterkommerne av Skjalg skal også kunne oppnevne et styremedlem og et varamedlem.

Saken skal videre til kommunestyret for behandling.