Vil utvikle nytt, stort næringsareal i Øksnes

Handelsbygg AS, som har vært med på etablering av blant annet Europris på Stokmarknes og Andenes, ønsker å etablere et område for plasskrevende handel og eventuelt industri i Øksnes. Nå har kommunen inngått opsjonsavtale med selskapet.
Øksnes

Administrasjonen i Øksnes kommune har siden august 2016 vært i kontakt med Handelsbygg AS.

Handelsbygg ønsker å kjøpe en 56 000 kvadratmeter stor tomt langs Sortlandsveien ved Myre sentrum. Opsjonsavtalen har vært på behandling i hovedutvalget i januar i år, og i formannskapet på flere omganger. VOL har tidligere forsøkt å få innsyn i saken, men den har vært unndratt offentligheten.

Må starte innen fem år

Kjøper vil søke om regulering av arealet til næring- og industriområde. Handelsbygg forplikter seg til å utvikle området trinnvis over 15 år, og frist for å igangsette arbeid på den ene delen (A) av området er fem år fra signering av avtalen. Selskapet er også ansvarlig for å etablere infrastruktur i området, noe som også betales av Handelsbygg.

Les også: Daglig leder i Handelsbygg: – Vi har flere konkrete interessenter på blokka (Saken er for våre abonnenter)

– Kjøper har interesse til å utvikle området for handel og eventuelt industri. Dette skaper flere nye arbeidsplasser og har positiv påvirkning på folkehelse. Etablering av ny infrastruktur vil gi bedre trafikksikkerhet for kundene, heter det i et skriv fra kommunen.

Handelslekkasje

De håper også at etableringen skal stoppe en del av handelslekkasjen til Sortland.

– I dag er det press på å få nye industriarealer i Øksnes. Derfor er det hensiktsmessig til å velkomme private aktører som har interesse til å regulere områder til næringslivets behov.

Kjøpesummen er avtalt til 5.544.000 kroner, noe som tilsvarer 99 kroner per kvadratmeter. I opsjonsperioden betaler kjøper en opsjonspremien på 100.000,- per år. Denne går til fratrekk i kjøpesummen ved gjennomføring av eiendomstransaksjonen.

Kommunestyret i Øksnes vedtok avtalen tirsdag, og ordfører gis myndighet til å skrive under på vegne av kommunen.