Vil ha Dronningruta som nasjonal turiststi

For å unngå «Lofoten-tilstander» og stor slitasje på naturen, vil rådmannen i Øksnes søke om tilskudd til Dronningruta gjennom ordningen for nasjonale turiststier.

Rådmannen i Øksnes vil at Dronningruta skal bli nasjonal turiststi. (Arkivofoto)  Foto: Bjørn Eide

Øksnes

Dronningruta mellom Stø og Nyksund har blitt en av regionens mest populære turløyper og turistatattraksjoner, noe som har ført til økende slitasje på stien. Rådmannen i Øksnes vil derfor ta grep for å unngå tilstander som man har sett i Lofoten i sommer. Det ved å starte opp et arbeid for å løypa med i ordningen for nasjonale turiststier.


Vil kartlegge slitasje på populære fjellruter

Det er en økende pågang på toppturene i Vesterålen. Dette fører til at populære turstier som Måtind og Dronningruta blir utslitt.

 

Nedsetter arbeidsgruppe

– Mye tyder på at man kan forvente at tilstrømningen av turister til Dronningruta vil øke enda mer i årene som kommer. Øksnes kommune ønsker å være i forkant av de utfordringene Lofoten nå opplever, med svært høy slitasje på natur og stier, og med for dårlig tilrettelegging for turisme. Det krever at Øksnes kommune har et aktivt forhold til den videre utviklingen, for bedre å ivareta den flotte turløypa Dronningruta er, skriver rådmannen i saksfremlegget til tirsdagens formannskapsmøte i Øksnes. 

Rådmannen foreslår at det nedsettes en kommunal arbeidsgruppe på tre-fem personer, initiert av rådmannen, som i dialog med aktuelle aktører utarbeider søknaden. Her vil man involvere Vesterålen turlag, Vesterålen friluftsråd og Vesterålen reiseliv.

Om formannskapet gir tommel opp, ønsker rådmannen å ha søknaden inne i 2018.


Dronningruta vant

Norges fineste tur er kåret - og vinnerruta befinner seg i Øksnes.

 

Søker til neste år

Regjeringen etablerte ordningen med nasjonale turiststier i år. Det er en tilskuddsordning som skal gi midler til områder som har «opplevd ekstraordinær økning i besøk av turister, har spesielle utfordringer knyttet til stor slitasje på turstien, logistikk og sikkerhet, sanitære forhold - inkludert søppelhåndtering»

Midler kan gis til informasjonstiltak, tilrettelegging av sti, sikkerhetstiltak, parkeringsplasser eller servicebygg. Rammen for tilskuddsordningen var 7,5 millioner kroner i 2017, og turistmålene Trolltunga, Kjerag og Preikestolen fikk midler.

Fra statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet får VOL opplyst at det er for tidlig å si noe om ordningen blir videreført til neste år. Det vil ikke være klart før neste års budsjett er ferdig behandlet i desember.

– Vi kan imidlertid signalisere at ordningen ikke har vært ment som en ettårig satsing for 2017 fra regjeringens side, men er etablert med ambisjon om et langsiktig arbeid, sier Lunde til VOL.