Klo får støtte fra Øksnes kommune

Øksnes kommune gir ifølge ordfører sin støtte til regjeringas vedtak om å gi Gunnar Klo AS dispensasjon fra deltakerloven.

Båten Morgenstjerne, som har sin base og leverer sin fisk ved Klos anlegg på Stø.  Foto: Roar Jensen

Øksnes

Nærings- og fiskeridepartementets vedtak om å gi Gunnar Klo AS på Myre dispensasjon fra deltakerloven har vakt sterke reaksjoner den siste uka både fra fiskarlag, kystfiskarlag, fiskesalgslag og flere politiske partier som frykter saken skal danne presedens.

Hvitfiskaktøren i Øksnes har fått dispensasjon fra aktivitetskravet i deltakerloven for å ta over majoriteten av aksjene i kystfiskebåten Morgenstjerne, som har sin base og leverer sin fisk ved Klos anlegg på Stø. Dette fordi selskapet frykter å miste leveransene fra båten dersom aksjemajoriteten blir solgt til en ekstern aktør. 


Sandberg ga Klo lov til å eie fiskebåt:

Historisk vedtak for industribedrift i Øksnes

Gunnar Klo AS på Myre fikk denne uken en historisk dispensasjon fra deltakerloven.

 

– Fornuftig

Tirsdag får selskapet støtte fra hjemkommunen. I en pressemelding signert Ap-ordfører Karianne Bråthen, skriver hun at Øksnes kommune mener dispensasjonen er fornuftig. 

– Øksnes kommune har hatt en formidabel vekst og utvikling innen fiskeri, og har over de siste årene hatt båteiere som har kjøpt landanlegg og investert store summer. Øksnes har en aktør i havna, som ikke har hatt samme mulighet for tilgang på kvoter, som sine konkurrenter, skrives det i pressemeldingen.

Det vises til en enstemmig uttalelse fra formannskapet i fjor til Pliktkommisjonens innstilling om trålerpliktene. Følgende sto i uttalelsen fra formannskapet:

Det bør vurderes å gi industrien anledning til å eie kvoter i et begrenset omfang, for å sikre industrien råstoff til helårig produksjon av produkter med høy bearbeidingsgrad. En slik ordning må være tidsavgrenset, kvotene må være knyttet til lokalsamfunnet og ikke omsettelige ut av lokalsamfunnet der de er forutsatt å bidra til verdiskapning og sysselsetting. Ordningen må evalueres etter 10 år.

Formannskapet har representanter fra Ap, Høyre, Frp, ØTL, KrF og SV. Både Ap, KrF og SV sentralt har gått ut mot regjeringas vedtak.

– Øksnes kommune vil, med bakgrunn i en enstemmig høringsuttalelse fra formannskapet, si at vi oppfatter denne dispensasjonen som fornuftig. Dette under forutsetning av at våre begrensninger som vi har lagt til grunn i vår uttalelse, ivaretas, skriver Bråthen i pressemeldingen.

– Hørt av regjeringa

Bråthen sier til VOL at den konkrete saken om Gunnar Klo AS ikke er behandlet eller diskutert med resten av formannskapet, men at hun har forfattet pressemeldingen med utgangspunkt i uttalelsen som ble vedtatt i fjor.

– Det har vært veldig mye snakk om denne saken og det har versert mye kritikk. Når vi i en høringsuttalelse har bedt regjeringa vurdere å la industrien eie kvoter i enkelte tilfeller, og når de nå har gjort en dispensasjon for noen i vår kommune, mener jeg det vil være feigt å ta ned rullegardinen og ikke si noe, sier Bråthen til VOL.

Hun sier at hun ikke anser de to som ulike saker.

– Jeg forstår selvfølgelig kritikken av dispensasjonen, men vi må se hvert enkelt tilfelle for seg. Om man ivaretar de begrensingene som vi har lagt i vår uttalelse, så tenker jeg at det er fornuftig at regjeringa har kommet oss i møte når vi ba om at dette ble vurdert, sier ordføreren.

– Deltakerloven skal ligge fast, men i enkelte tilfeller må man se på andre løsninger for å sikre helårige arbeidsplasser, avslutter hun.