Har blitt tatt uten lappen mer enn 30 ganger de siste 8 årene:

– Tiltalte har over lengre tid utvist total mangel på respekt for bestemmelser

En mann fra Øksnes, som aldri har hatt førerkort, er dømt for en rekke tilfeller av kjøring uten lappen. Det er ikke første gang han har måttet møte i retten på grunn av nettopp dette.

  Foto: Sanna Drogset Børstad

Øksnes

Dommen går over flere sider og en rekke punkter. De fleste omhandler kjøring uten førerkort, kjøring av bil uten kjennetegn, men også hendelser som innbrudd i næringslokale og bolig, samt skadeverk. Mannen frifinnes imidlertid for en del av forholdene, som innbruddene, fordi retten mener at det er rimelig tvil om det er tiltalte som har tatt seg inn.

Mannen dømmes for 13 tilfeller av kjøring uten førerkort, og to tilfeller av bilkjøring med bil uten lovlige kjennemerker. Han er straffedømt for samme forhold en rekke ganger tidligere, sist i august 2015. Han er, i tillegg til disse 13, dømt for å ha kjørt uten lappen i mer enn 20 tilfeller siden 2009.

Han har aldri hatt førerkort, og i april 2009 fikk han i en dom en sperrefrist for å erverve førerkort for alltid.

–Tiltalte har over lengre tid utvist en total mangel på respekt for bestemmelser som tjener til blant annet å sikre og beskytte andres ferdsel i trafikken, heter det i dommen.

Han må nå sone 40 dager i fengsel, i tillegg til å betale saksomkostninger på 3 000 kroner.