Krøll rundt valg til Øksnes boligstiftelse

Da Øksnes kommunestyre skulle behandle valg av nye representanter til Øksnes boligstiftelse, ble det krøll.

Sps Per Ole Larsen  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Det som så ut til å bli en enkel og lite tidkrevende sak ble fort noe annet.

Sps Per Ole Larsen lanserte et alternativt forslag til vedtak, som av en av kommunestyrets representanter ble omtalt som en form for «stillingsbeskrivelse».

Larsens intensjon bak forslaget var å understreke at Øksnes boligstiftelse skal beregne husleien som kostnadsdekkende husleie, slik som tidligere praksis og som Øksnes kommune gjør. Han ønsket også at politikerne gav signaler til stiftelsen om å vurdere å utsette husleieøkning, samt at styret må være åpen overfor leietakerne om hvordan stiftelsen til enhver tid beregner husleien i omsorgsboligene og utleieboligene.

Flere kommunestyrerepresentanter reagerte på dette, og forlangte at ordføreren skar igjennom og forkaste forslaget. Forslaget falt og det ble gjennomført skriftlig avstemming.

Etter valg ble Asle Sørdahl gjenvalgt og Geir Rognan kommer inn i styret. Marianne Reinholdtsen og Tone Andreassen ble valgt som vararepresentanter.