Departementet skal avgjøre om Nyksund havn er statlig eller kommunal:

Ber Kystverket om svar

Samferdselsdepartementet skal avgjøre om Nyksund havn, og moloene på stedet, er statlige eller kommunale – og har bedt Kystverket svare på en rekke spørsmål.

Kystverket og Øksnes kommune er uenige om hvem som har ansvar for havn og moloer i Nyksund. Kommunen har bedt departementet avgjøre saken.  Foto: Marius Birkeland

Øksnes

Øksnes kommune og Kystverket har de siste årene hatt en uenighet gående om ansvar og eierskap til havna i Nyksund, inkludert de to moloene på stedet.