Innsamling for grillhytte til Ørntuva barnehage:

– Vi har allerede fått inn penger

Ungene i Alsvåg har en ny flott barnehage, og nå har foreldregruppa tatt initiativ til kronerulling for grillhytte og flere lekeapparater.

Sammen om å løfte uteområdet: Raymond Lind i foreldregruppa i Ørntuva barnehage har satt i gang en spleis, for innkjøp av grillhytte og flere leker. – Et flott initiativ, sier Johanne Stavøy.  Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Raymond Lind er foreldrekontakt i Ørntuva barnehage og har satt i gang en spleis for å oppgradere uteområdet til barnehagen.

Innsamlingsaksjonen foregår digitalt, i tillegg til at foreldre har sendt ut oppfordring til bedrifter. Og allerede har glade givere bidratt i innsamlingsaksjonen.

– Stolt av i mange år

– Vi har fått en ny flott barnehage i bygda som vi kommer til å være stolt av i mange år fremover. Hvis jeg har forstått de ansatte rett så er der ikke nok midler igjen til mer lekeutstyr og apparater. Og personalet vil veldig gjerne ha ei grillhytte som kan brukes på kalde dager, både til lek og moro og i det pedagogiske arbeidet, sier Lind.

Foreldre er blitt oppfordret til å sende ut eposter til bedrifter med spørsmål om å bidra.

– Og derfor har vi allerede fått inn penger. Men vi ønsker gjerne at alle foreldre til unger i barnehagen fortsetter å bidra, slik at vi får inn nok midler, sier Lind.

I dag er det 30 unger i Ørntuva barnehage i Alsvåg, men der er 40 plasser ettersom de minste barna teller for to plasser.

– Her er en del lekeapparater, men med så mange unger trenges det flere. Og vi tenkte at når vi først skulle ha ei innsamling så gjør vi dette under ett og samler inn både til grillhytte og leker, sier Raymond Lind.

Belønnings-system til giverne

Allerede har to bedrifter bidratt, med henholdsvis 3000 og 10.000 kroner.

– Det er veldig hyggelig. Sortland storsenter har gitt 3000 kroner mens Holmøy har bidratt med 10.000 kroner, sier Lind.

For at giverne skal få noe tilbake, er det laget et belønningssystem i spleisen.

– Hvis noen gir 3.000 får de ei innrammet tegning laget av ungene i barnehagen med en personlig hilsen. Mens ved større beløp kommer en gruppe unger fra barnehagen og holder trappekonsert for giveren, sier han.

Holmøy og rederiet Prestfjord, som har bidratt med 10.000 kroner vil i tillegg få logoen sin gravert inn over inngangen til grillhytta.

– Vi foreldre bidrar i dugnaden med kjøring av ungene som skal holde trappekonsert. Og det er bare festlig om forelder og barnehagen må kjøre på kryss og tvers i Vesterålen for å gi konserter, fordi det kommer inn så mye bidrag, humrer Lind.

Positivt for unger i bygda

For bygda Alsvåg har det vært en del tunge nyheter den siste tida, etter at ungdomsskoletrinnet ved skolen ble nedlagt, samt lakseslakteriet til Cermaq.

– Jeg synes det dermed er ekstra flott at vi kan samles om det som er et positivt bidrag til unger i bygda, det er noe jeg er opptatt av. Det er ungene som er fremtida, og å investere i fremtida tenker jeg er viktig, sier Lind.

Han understreker at det er en flott barnehage bygda har fått, og at ny barnehage er slikt som sørger for tilflytting.

– Vi er utrolig fornøyde med barnehagen. Vi har allerede venteliste på å komme inn, sier verneombud Johanne Stavøy, som er veldig glad for initiativet fra foreldregruppa.

– Bedrifter og vi foreldre kan være med på å fullføre verket nå, at barnehagen ikke står 95 prosent ferdig, men hundre prosent, sier Raymond Lind, som synes det er flott man kan stå sammen om dette.

Alt blir verdsatt

– Og der er ingen beløp som er for små, alt blir verdsatt. Om alle bidrar litt, blir det mye til slutt. Siden alt utstyr og leker som benyttes i barnehagen skal være EU-godkjent er det ganske kostbart i innkjøp, sier han og viser til en skal kommuneøkonomi, der det kan ta tid før det blir midler tilgjengelig.

– For grillhytta er det anslått en kostnad på 40.000 kroner, så trengs der lekeapparater i tillegg. Jeg synes det er greit at vi foreldre tak saken i egne hender og får litt fortgang i det, sier han.

– Strengt tatt er det kommunen sitt ansvar, siden det er en kommunal barnehage men kommuneøkonomien er ikke den beste og skal man vente på midler går årene fort, og mange av de små plutselig blitt store. I stedet for å vente hiver vi oss rundt og får gjort dette, slik at ungene som er der i dag får glede av det, sier Lind.