Bjørkmo: - Dette må vi finne ei god løsning på

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, mener det skal være mulig å løse situasjonen rundt Strandskogjordet på en god måte.

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo. Arkivfoto 

Sortland

De næringsdrivende på nedsiden av Fylkesvei 82 leverte fredag morgen en høringsuttalelse til Sortland kommune i forbindelse med utviklingen av Strandskogjordet til et område for storhandel. Dette vil etter en innsigelse fra Statens Vegvesen til reguleringsplan for området føre til at de næringsdrivende på nedsiden av veien vil bli avstengt fra hovedveien og at de selv må betale for ny adkomstvei.

Les også: Ber om møte med kommunen

Ordfører, Tove Mette Bjørkmo, skjønner at de næringsdrivende er bekymret.

- For det første har jeg forståelse for at de er bekymret at det er slik at Strandskogjordet utløst noen utfordringer for dem. Jeg ønsker jo at vi skal klare å løse dette i lag på best mulig måte, sier hun.

Møttes i juli

Bjørkmo møtte de næringsdrivende i juli og hun er trygg på at de skal finne ei løsning.

- Det er viktig å få frem at det ikke er Sortland kommune som er kommet med innsigelsen. Det er det Statens Vegvesen som har. Vi må løse dette på et vis og finne en fordeling på kostnadene som alle kan leve med. Alle må gi og ta og størrelsen på kostnaden er ikke kjent enda.

Møter Fylkesrådet og Vegvesenet på tirsdag

Allerede tirsdag i neste uke ska Bjørkmo i møte med fylkesråden for samferdsel, Wilfred Nordlund og Statens Vegvesen. Da skal temaet Strandskogjordet diskuteres.

- Så må vi ta det derfra. Det er viktig med en nær og god dialog med de næringsdrivende og grunneierne for å få ei god løsning, sier Bjørkmo.

Fylkesråd for samferdsel, Wilfred Nordlund, sortlending og sønn av sortlands varaordfører Karl Erling Nordlund (Sp), uttalte i juni til VOL er det neppe penger til et slikt prosjekt før etter 2020.

– Det er uvanlig at fylket finansierer kommunal vei, slik som veien nedenfor de aktuelle bedriftene må bli. Rammen for veiinvesteringer er lagt fram til 2020. Om fylket skal gå inn med penger, må det være i en ekstraordinær avtale med kommunen, sa Nordlund, som satte som forbehold at han ikke har satt seg inn i det nye forslaget til reguleringsplan.

Les også: - Næringslivet må være med å betale

For at Strandskogjordet skal bli bygget slik Coop ønsker, må fylkestinget godkjenne endringene for byplanen, samt regelen om kjøpesenter utenfor sentrumssone.

- Et problem

Bjørkmo på sin side sier at nyetableringer på Sortland vil møte lignende utfordringer fremover.

- Det er en villet politikk i Sortland at vi skal få nyetableringer. Vi vet det kommer til å skape utfordringer langs fylkesveien fra like nord for Sortlandsbrua til Strandskogjordet. Derfor er en god dialog viktig for utviklingen, sier hun.

Når saken om Strandskogjordet skal opp til politisk behandling er usikkert. Det kommer an på innsigelser og uttalelser i sagen og hva som må besvares administrativt før saken kan behandles.