Vil samle nødetatene i samme bygg

Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo ønsker at både politi og ambulanse skal følge med brannvesenet til Nortura-tomta.
Sortland

– Politiet har ei ugunstig lokalisering dag, både for utrykninger, for transport til og fra arresten og for parkering av kjøretøyene sine. I tillegg ønsker jeg at politiet skal ha bedre plass, slik at det ikke er ei begrensning for å styrke politiet og lensmannskontoret på Sortland, sier hun til Bladet Vesterålen.

- Kompetansemessig fordel

Til VOL sier Bjørkmo at hun har vært i dialog med politiet regionalt og påpekt at kommunen ønsker å tilrettelegge på best mulig måte for at lokalt brannvesen og politi skal ha tilholdt i samme bygg.

- Jeg skal også snakke med ambulanse og se om det er mulighet for at de vil inn i samme bygget. At disse etatene er samlet vil være en stor kompetansemessig fordel, sier hun.

At etatene samles på et sted, tror ordføreren vil ha flere fordeler.

- De faglige kompetansemiljøene er nærmere hverandre og kan dra veksel på hverandres fagkunnskap. Det blir særlig en fordel når det skjer ulykker, sier hun.

- God tanke

Lensmann i Sortland, Per Erik Hagen, synes at tanken om samlokalisering av etatene er god, men sier det er fortidlig å konkludere.

- Siden vi er inne i en reformperiode der det jobbes med nye strukturer, er det for tidlig å forskutere noe. Først når reformen er ferdig utarbeidet kan vi eventuelt se nærmere på hvilke behov som blir gjeldende for oss, sier han i en kommentar til VOL.

Vil ha driftsenhet

Det er ikke bare brannvesen, politi og ambulanse at Bjørkmo ønsker skal samles i samme bygg. Hun sitter i styringsgruppa for nærpolitireformen i Nordland, der en av tingene de har på agendaen, er nye geografiske driftsenheter. Hun håper at en av disse enhetene kan bli lagt til Vesterålen og Sortland.

- Vi ønsker å jobbe for at den skal komme til Sortland. Den store fordelen for oss er at vi har en god tomt å tilby og så ligger vi geografisk godt til, sier Bjørkmo, som tror at særlig Narvik, og til dels Svolvær, blir sterke konkurrenter.

Bjørkmo skal i møte med politiet om saken førstkommende fredag. Hvilken by driftsenheten til slutt blir lokalisert i, avgjøres i midten av september.