Knallsommer for reiselivet

Reiselivet i Vesterålen opplever stor vekst. I sommer har det regionale turistkontoret på Sortland hatt 30 prosent økning i antall besøk. 

Astrid Berthinussen og Kjetil Paulsen i Vesterålen Reiseliv melder om stor økning i turistbesøket i sommer, både på turistinformasjonen og i Vesterålen generelt.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Sortland

Sommeren er på hell, og reiselivet i Vesterålen har begynt å oppsummere sommersesongen. Til tross for varierende sommervær, opplever næringa i Vesterålen stor vekst i antall besøkende, og overnattingsstedene har tidvis vært fullbooket. 

Mellom 1. juni og 15. august har det regionale turistkontoret på Sortland, til tross for sin noe bortgjemte beliggenhet i Kjøpmannsgata, hatt 30 prosent økning i antall henvendelser over skranken, sammenlignet med i fjor.

– Tidligere år har økningen vær på 5-7 prosent, så 30 prosent økning er formidabelt, sier Kjetil Paulsen i Vesterålen Reiseliv.

Han understreker at besøkstallene hos turistinformasjonen ikke er synonymt med antall turister i regionen, men at man gjerne regner et snitt på 2,8 personer per henvendelse. I tillegg anslås det at rundt 50 prosent av turistene ikke kommer innom turistinformasjonen, men har bestilt overnatting og aktiviteter på forhånd.

Mørketall

– Med det kan vi anslå at vi trolig hatt rundt 20.000 turister innom i Vesterålen mellom juni og 15. august. Men det er en del mørketall. Når vi får overnattingsstatistikken til høsten kan dette tallet sikkert dobles. Blant annet skiller italienske og spanske turister seg litt ut med at de ofte booker via booking.com, som er tilgjengelig på alle språk, og dermed ikke benytter seg av turistinformasjonen i like stor grad. De drar gjerne direkte til Stø og Andenes for å være med på hvalsafari, før de reiser videre nordover til Nordkapp, forteller Paulsen.

Statistikken over overnattinger i regionen er ventet til høsten, men allerede har overnattingsstendene rapportert om en god sommer.

– Mange har opplevd å være fullbooket i sommer, og det rapporteres om 10-30 prosent økning i antall overnattinger i Vesterålen. Det har jevnt over vært veldig bra, sier Paulsen.

Lav kronekurs og god arbeid

Det er ikke noe tvil om at reiselivsnæringa nyter godt av lav kronekurs. Paulsen mener dét i kombinasjon med godt markedsarbeid over år og visningsturer for journalsiter og turoperatører, er noe av bakgrunnen for veksten vi opplever i Vesterålen. Han sier at redaksjonell omtale i medier i inn- og utland er gull verdt.

– Vi har hatt folk innom som henviser til artikler når de forteller om hvorfor de er her, sier Paulsen. 

Flere franskmenn

Det er fortsatt flest tyskere som stikker innom turistkontoret på Sortland. De står for 27 prosent av alle henvendelsene i sommer. Mer overraskende er nummer to på lista, Frankrike, med 24 prosent.

– Besøket fra Frankrike har doblet seg fra i fjor. Det har nok sammenheng med at vi har jobbet aktivt i det franske markedet i samarbeid med Nordnorsk Reiseliv og Innovasjon Norge, med fokus på både Vesterålen og Nord-Norge, sier Paulsen.

Han forteller at terrorfrykt i Europa også bidrar til at flere velger Norge som reisemål.

– Når vi har spurt forteller blant annet franskmenn at sikkerhet er viktig, og at de oppfatter Norge som et trygt land, sier han.

Fjellet forbi hvalsafari

Mens hvalsafari lenge har tronet på toppen av lista over ting turistene vil oppleve i Vesterålen, har man på det regionale turistkontoret for første gang fått flest henvendelser om vandring og fjellturer. Turistene har lagt sin elsk på fotturer i fjell og mark, men også sykling. 

– I år har det vær en stor interesse for vandring. Vi har delt ut flere tusen TellTur-brosjyrer, og har solgt veldig mange sykkel- og turkart. Sykkelturer og sykkelutleie er veldig «up and coming», sier Paulsen.

Bruker naturen

I Sortland er det ikke flust av attraksjoner å by på bortsett fra Inga Sámi Siida på Kvalsaukan, Akvakultur i Vesterålen sitt visningsanlegg i Blokken og galleri og museum. Paulsen sier at dette etterspørres på gråværsdager, men at turistene ellers er fornøyde med tilbudet.

– Det er naturbaserte utendørsaktiviteter som etterspørres, og på Sortland bruker turistene naturen, både til fots og på sykkel. Generelt får vi mye skryt. Turistene sier de har kommet hit for å finne gode naturopplevelser, og roser friheten og roen uten den store masseturismen, sier Paulsen.  

Vesterålen reiseliv ser også en utvikling i at bobilturistene i mindre grad benytter seg av campingplasser, men heller velger fricamping eller parkerer i sentrumsområder. Også Airbnb blir stadig mer populært i regionen, og tilgjengelige utleieenheter har siden i fjor tredoblet seg.

Etterspør lokal mat

Selv om ting går bra, har vi likevel et stort forbedringspotensial, både i Sortland og Vesterålen.

– Det har man alltid. Det vi ser i år er at mange av overnattingsstedene er fullbooket, og det gjelder ikke bare Sortland. Der er det utviklingspotensial over hele Vesterålen. Det er det også når det kommer til lokal mat. Mange av de som kommer hit for å oppleve naturen, har også stor interesse for lokal mat. Der har vi fortsatt litt å gå på, sier Pauslsen.

Besøk på turistkontoret:

Antall personer med henvendelse i skranke fordelt etter land mellom 1. juni  og 15. august.

 • Tyskland: 679
 • Frankrike: 615
 • Norge: 462
 • Sverige: 196
 • Nederland: 97
 • Storbritannia: 79
 • Østerrike/Sveits: 71
 • Spania: 56
 • Italia: 50
 • Finland: 48
 • Danmark: 46
 • USA: 22
 • Europa for øvrig: 92
 • Verden for øvrig: 21
 • Totalt antall henvendelser: 2534

Turistene henvender seg med spørsmål om:

 1. Vandring/fjellturer
 2. Hvalsafari
 3. Samisk kultur
 4. Sykling
 5. Fugl-/selsafari
 6. Overnatting (et stort flertall har bestilt overnatting på forhånd, før de reiser)
 7. Kultur/museum/gallerier
 8. Lokal mat
 9. Attraksjoner
 10. Fiske
 11. Andre aktiviteter