Sortland kommune om adkomst til NF10 for næringsdrivende:

- Ingen forpliktelser å tilrettelegge ny adkomst for næringsdrivende

Kommunalteknisk avdeling fastslår at Sortland kommune ikke har noen forpliktelser til å tilrettelegge ny adkomst for de næringsdrivende på nedsiden av Vesterålsgata.

Den nye adkomsten vil legges hvor det er ringet rundt med rødt. Det må etter det VOL forstår fylles ut i sundet på linje med moloen ved Sørhamna for så å bygges vei bort til næringsområdet.  

Sortland

Om Coop får etablert sitt handelskonsept på Strandskogjordet, vil det få konsekvenser for de næringsdrivende på nedsiden av veien. Statens Vegvesen har uttalt at om det blir et handelskonsept på Strandskogjordet, så vil de kun tillate et såkalt T-kryss fra øvresiden og ikke et X-kryss som i dag.  Det vil føre til at de næringsdrivende på nedsiden av veien må skaffe seg ny adkomst.

Tidligere har de uttalt at de forventer at kommunene betaler dette. Nå kommer det frem at kommunen mener de rent lovmessig ikke har noen forpliktelser.

I papirene i forkant torsdagens formannskap har kommunalteknisk avdeling sett på saken. De mener at de næringsdrivende tidligere har blitt pålagt ifølge reguleringsplanen å sikre adkomst via Sørhamna til Strandskog Næringsområde.

«Kommunen har i sin tidligere byggesaksbehandling innenfor området redegjort for at adkomst til området er regulert inn fra Nord/Sørhamna. At næringsdrivende har valgt og ikke forholde seg til dette ved sin disponering av arealene, er et forhold kommunen ikke kan holdes ansvarlig for», heter det i sakspapirene.

Næringsdrivende ved Strandskogjordet kritisk til Sortland kommune:

– Lite profesjonelt av saksbehandler

De næringsdrivende ved Strandskogjordet er i et innspill i forkant av torsdagens formannskap kritiske til behandlingen av deres merknader i reguleringen til Strandskogjordet.

– Forstår dilemmaet

Selv om kommunalteknisk rent juridisk mener å ha sitt på det tørre, er det politikerne som avgjør hva som skjer videre når det skal opp i formannskapet denne uka, blant annet.

Sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo og varaordfører Kar Erling Nordlund, var senest torsdag i forrige uke i møte med bedriftseierne i Strandskog Næringsområde og dialogen har etter det VOL kjenner til vært god.

Rune Kvannli er saksbehandler i Sortland kommune. Han forteller at det er flere forhold som spiller inn på hvordan kabalen med ny adkomst til området vil legges opp.

Han sier han forstår veldig godt situasjonen de næringsdrivende er kommet opp i og at dialogen mellom kommunen og de næringsdrivende så langt har vært konstruktiv og god.

Bjørkmo: - Dette må vi finne ei god løsning på

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, mener det skal være mulig å løse situasjonen rundt Strandskogjordet på en god måte.

Pumpestasjon

En faktor som vil være avgjørende er at Sortland kommune har en pumpestasjon på området som de må ha tilgang til.

– Kommunen har derfor påtatt seg kostnaden å regulere området. Vi skjønner at de næringsdrivende har kommet i en svært ugunstig situasjon og derfor er vi i dialog om å finne gode løsninger, sier Kvannli.


Stenges ute fra Vesterålsgata

Fem bedrifter på nedsiden av Strandskogjordet risikerer å bli stengt ute fra Vesterålsgata i et forslag til ny reguleringsplan. Bedriftene risikerer også å måtte ta millionregning for å koble området på en ny vei.


Etter det VOL forstår må veien legges ned mot Sørhamna og det må fylles ut en del i sundet. Store deler av dette arbeidet er det tenkelig at kommunen vil dekke, da de trenger adkomst til pumpestasjonen.

Videre adkomst til bedriftene må de næringsdrivende ta. Detaljene her er ikke avgjort, men det som er tydelig, er at kommunen er villig til å strekke seg langt for å legge til rette for de næringsdrivende.