Sortlandselever til fylkesfinale i friluftskonkurransen

Torsdag deltar seks elever fra valgfaggruppa i friluftsliv ved 9. trinn på Sortland Ungdomsskole i fylkesfinalen i konkurransen «Full fræs i Nordland».

Deltakerne på bildet (fra venstre): Andrine Jørgensen, Trym Steiro-Darèn, Aurora Stavøy, Markus Christensen, Magdalene Lind, Pelle Winsjansen 

Sortland

Sortlandslaget, som består av tre gutter og tre jenter, var klart best i regionsfinalen for Vesterålen som ble avholdt for to uker siden, ifølge en pressemelding. Konkurransen er i regi av blant annet friluftsrådene i Nordland og Nordland fylkeskommune. 

Fylkesfinalen gjennomføres i nærheten av Hamsun i Hamarøy og utspiller seg over ett døgn. Sortlandselevene konkurrerer mot lag fra alle regionene i Nordland fylke. Øvelsene i konkurransen krever både god fysikk, ferdigheter i friluftsliv, samarbeid og kunnskap om fagområder knyttet til det å ferdes ute.

«Full fræs i Nordland» er en konkurranse mellom ungdomskolene i Nordland. Intensjonen er at deltakende lag skal vise sine ferdigheter i ulike friluftsoppgaver. Hver skole skal velge ut et lag på seks personer som skal representere skolen. Deretter skal de arrangeres kommunale finaler, regionale finaler og fylkesfinale.  De regionale finalene og fylkesfinalene blir formidlet via program i NRK.