Møtte departementet om barnehus på Sortland

Ordfører Tove Mette Bjørkmo og helse- og omsorgssjef Sture Jaobsen, møtte tirsdag justis- og beredskapsdepartementet om etablering av barnehus på Sortland.

– Vi kommer til å strekke oss langt for å få på plass et barnehus på Sortland. Det sier ordfører Tove Mette Bjørkmo. 

Sortland

- Det viktigste argumentet vårt er den lange reiseveien, sier Bjørkmo.

Idag må barn i Vesterålen som skal avhøres på Barnehuset, etter eksempelvis seksuelle overgrep, reise hele veien til Bodø.

Traumatisk flyreise

Vil etablere «Barnehus» på Sortland

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, jobber for å få et eget barnehus til Sortland.

- Først blir de kanskje akutt hentet i barnehagen, og så må de reise bort fra nære omsorgspersoner. Det kan oppleves som traumatisk, sier Bjørkmo. I tillegg mener un at reiseveien kan ta noe av fokuset bort fra det arnet skal avhøres om.

- En fireåring husker kanskje mer av flyreisen, enn den hendelsen som er årsaken til at barnet er der.

Skal høste erfaringer

I første omgang skal politikerne nå høste erfaringer fra Barnehuset i Mosjøen, som ble etablert høsten 2016. Deretter håper bjørkmo at en avgjørelse kan tas i løpet av 2017.

- Vi mener at Barnehus i Bodø er dårligere tilbud til ungene i vår region. Men selvsagt er vi opptatt av at vi ikke skal forringe tilbudet, sier Bjørkmo.


Et lokalt Barnehus i Vesterålen:

– Vil lette belastningen for barn, familie, følgepersoner og politiet

I dag må alle barn som skal i avhør til Bodø eller Tromsø for å bli avhørt. – Vi bruker i dag store ressurser på å koordinere avhør ved Barnehusene, sier politioverbetjent Børje Edvardsen.