Politikerne svært kritisk til planprogrammet:

– Skjønner ikke hvorfor vi plutselig har det så travelt

Lite skaper så stor debatt som spørsmålet om bygging eller nedlegging av skoler. Så også i formannskapet i Sortland torsdag.

Høyres Silvia Ovik er en av politikerne som kritiserer det fremlagte planprogrammet.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Sortland

Sortlandspolitikerne er torsdag samlet til et ekstraordinært formannskapsmøte for å behandle administrasjonens forslag til planprogram for skolestruktur. Planprogrammet skal resultere i tre mulige alternativer til framtidig skolestruktur, som skal legges frem for politikerne 22. juni.

Les også: Skal finne beste løsning for skolestruktur i Sortland

– Hvorfor travelt?

Høyre, som opprinnelig stemte mot vedtaket om å sette i gang arbeidet med å utrede skolestruktur, reagerte på at administrasjonen nå har det travelt med å få gjennom planen.

– Det står i planprogrammet: «Skolestruktur er et politisk valg, og går på hvilke skoler vi har og hvilke skoler vi har i framtiden». Altså, skal vi legge ned skoler? Jeg vil heller at det skulle stått «hvordan» skole vi skal ha i framtiden. Jeg synes at planprogrammet har helt feil fokus, sa gruppeleder for Høyre, Silvia Ovik.

Hun savner økt fokus på kvalitet i planprogrammet.

– Hva skal innholdet i skolen være? Jeg skulle ønske at det var utgangspunktet vårt når vi setter oss ned med denne saken. Dette går mye, mye mer på økonomi enn kvalitet, og det synes jeg er uheldig, sa hun.

–  Utydelig forslag

Nettopp dette ble gjennomgående tema i diskusjonen. Politikere fra flere partier bemerket det de mener er mangler, utydelige formuleringer og et snevert mandat.

Rødts Christoffer Ellingsen reagerte på at det står at planprogrammet er en bestilling fra formannskapet i februar.

– Dette har ikke en gang vært drøftet i formannskapet. Her vil jeg påstå at rådmannen har tatt seg til rette i ei vanskelig sak, sa han.

Rådmannen, ved rådmann Randi Gregersen og oppvekstsjef Erik Strand, påpekte at de hadde oppfattet signalene fra formannskapet etter en orientering i februar som et ønske om at administrasjonen skulle fortsette med arbeidet.

– Det kan umulig komme overraskende på. Rådmannen er av oppfatning at dette er behørig belyst, blant annet etter en høringsrunde, sa Strand.

Vil utsette

Rødt fremmet et forslag om å stoppe prosessen, og heller starte opp igjen med et annet grunnlag.

Forslaget får støtte fra Høyre.

– Det holder ikke å endre på småsetninger. Det er helt feil mål. Vi synes forslaget fra Rødt er godt, sier Ovik, men påpeker at Rødts forslag om å frede strukturen i 25 år er vel ambisiøst.

Mona Sandvold (Ap) var den eneste som tok ordet for å vedta planen.

– Det er viktig å få en konsekvensanalyse, så vi kan se hva som kan skje både hvis vi gjør noe med strukturen, og hvis vi ikke gjør noe. Denne saken kom opp i 2015, og vi sitter fortsatt her og diskuterer, sa hun.

Skarp kritikk

Administrasjonen fikk gjentatte spørsmål om hvorfor planen nå skal behandles så raskt.

– Fordi vi i budsjettbehandlinger diskuterer konsekvenser rundt skolestruktur. Da tenkte rådmannen at ved å legge frem forskjellige alternativer, med konsekvenser, var det et godt grunnlag når vi skal begynne med budsjettbehandlingen, svarte rådmann Randi Gregersen.

– Konsekvenser for hva? Økonomi eller kvalitet? Det er ingen tvil for rådmannen om hva de ulike partiene har sagt om skolestruktur. Det er ikke noe å være usikker på. Vi gikk til valgkamp på det, og har det programfesta, men vi blir likevel utfordret på det, gang etter gang. Å legge ned skoler i rent budsjettvedtak, kommer vi aldri til å gjøre, repliserte Ovik.

– Jeg tror det er veldig riktig at vi har denne saken i dag, selv om vi kanskje ikke kommer til å vedta det framlagte planprogrammet. Vi trenger å få avklaring på hva blir veien videre. Det er tross alt viktige signaler vi gir til administrasjonen, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo.


Forslaget fra Rødt er enstemmig vedtatt, og saken stoppes.