– Er ordføreren lojal mot kommunestyrets vedtak?

Fylkestingets vedtak om å utrede bompenger i Vesterålsgata på Sortland ble tema i torsdagens kommunestyremøte.

BOMPENGER Ordfører Tove Mette Bjørkmo og Høyres Beate Bø Nilsen fortsatte i kommunestyret diskusjonen om fylkestingets bompengevedtak for Vesterålsgata. 

Sortland

Som VOL meldte onsdag, har fylkestinget vedtatt å utrede bompengefinansieringen av utvidelsen av Vesterålsgata, som er hovedferdselsåren gjennom Sortland.


Kommunestyret sa nei

Fylkestinget: «Vilje til bompenger»

– Det er ikke meg de har hørt på, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo

I vedtaket fra fylkestinget, står det at det er vilje til å godta bompenger. Men ingen kan si hvem som har uttrykt denne viljen. Kommunestyret i Sortland sa i april nei til å bruke bompengefinansiering.

Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo reiste til fylkestinget i Sandnessjøen, for å drive lobbyvirksomhet blant annet for Vesterålsgata.

Torsdag måtte hun svare på spørsmål om dette i kommunestyret.

– Brukerfinsiering av Vesterålsgata har vært oppe som egen sak i kommunestyret i Sortland, hvor kommunestyret fattet et vedtak om at dette ikke er ønskelig. Når ordføreren har fått et slikt klarsignal fra kommunestyret, forutsetter vi at hun representerer dette synet og videreformidler at det ikke er interesse for brukerfinansiering av Vesterålsgata., sa Høyres Beate Bø Nilsen og stilte følgende spørsmål:

Spørsmålene


– Merkelig at dette har nådd Ap

– Det er merkelig at disse signalene har nådd Ap, sier Høyres Beate Bø Nilsen.

 1. Hvorfor har ikke ordførerne informert alle partier og komiteene som det er sagt i media?

 2. Hvordan kan en slik lobbyering ende opp med et vedtak som sier at Sortland signaliserer vilje til brukerfinansiering av Vesterålsgata, noe som er direkte feil?

3. Hva vil ordføreren gjøre for å rette opp denne feilinformasjonen?

Svarene

Bjørkmo svarte at det i fylkestinget ting var gjort avtale med posisjonen, som inkluderer hennes eget parti Arbeiderpartiet.

– Som jeg har redegjort for per epost til Beate Bø Nilsen, så sa jeg følgende: Mitt råd til fylkestinget er å sette av et beløp som øremerkes Vesterålsgata, svarte Bjørkmo på spørsmål to.

– Lojal?

Nilsen var imidlertid ikke helt fornøyd med svarene hun fikk.

– Kan vi regner med at ordfører forholder seg lojal til kommunestyrets vedtak, fulgte Nilsen opp.

– Det er nå engang slik at fylkestinget fatter sine vedtak for egen kjøl – det vet også Nilsen. De har fattet dette vedtaket, og har sagt at de skal utrede dette. Da forventer jeg at Sortland kommune får saken til høring, svarte Bjørkmo.