Ukens parkering:

Hasteparkering eller sløvskap?

– Sortland i et nøtteskall, poengterer innsender av denne parkeringen.

  Foto: Innsendt

Sortland

Med dette bildet av en parkering utenfor Fokusgården på Sortland gjennopptar vi spalten Ukens parkering på VOL. Har du bilder av eller kommer over en parkering vi burde ha i spalten kan du sende tips til red@vol.no.