Ny entreprenør tar over arbeidet ved Sigerfjord skole

Administrasjonen fikk kritikk for at uteområdet ikke var klart ved skolestart.

Rektor Mette Paulsen ved Sigerfjord skole syntes det var trasig å ta imot 20 nye elever og til sammen 97 elever til et nytt skoleår der uteområdet ved skolen så slik ut.  Foto: Gaute Bergsli

Sortland

– Rødt ser svært alvorlig på at uteområdene ved Sigerfjord skole er i en helt uakseptabel tilstand, der heller ikke sikkerheten til elevene er ivaretatt ved skolestart, skrev Christoffer Ellingsen i Rødt Sortland i en henvendelse til ordføreren og rådmannen i forkant av torsdagens formannskapsmøte i Sortland.

Bakgrunn: – Trasig at uteområdet ved skolen ser slik ut

Starter arbeidet igjen i neste uke

Det ble først meldt om at det ble gjort en feil i gravearbeidet, men arbeidet skal ha blitt stanset da entreprenøren støtte på kabler i grunnen. Den første entreprenøren ønsker nå ikke å videreføre arbeidet ved skolen.

Torgeir Tobiassen, kommunalsjef for enheten teknisk og service i Sortland kommune, orienterte torsdag formannskapet i Sortland om forsinkelsen i utbedringen av deler av uteområdet ved Sigerfjord skole.

– Det er beklagelig at denne forsinkelsen har oppstått. Vi vil ferdigstille område snarest mulig og har anskaffet en ny entreprenør, som vil fullføre arbeidet i neste uke, sa Tobiassen til formannskapet.

Det var bred politisk enighet i formannskapet om at det var sterkt beklagelig at uteområdet så slik ut ved skolestart.

Skal ha intern vurdering

Christoffer Ellingsen i Rødt mener ikke bare teknisk etat, men også oppvekstetaten i kommunen har et ansvar for at uteområdet skal være klart til skolestart.

– Vi skal ha en intern vurdering og finne ut hva som har gått galt i denne saken, sa rådmann Randi Gregersen.