Kontroversielle saker i formannskapet i Sortland:

Tilhørere må reise til Svolvær for å høre politikerne

Formannskapet i Sortland møtes torsdag, og skal behandle flere kontroversielle saker. Møtet skal holdes i kommunestyresalen i Svolvær. – Kan være problematisk, mener Norsk presseforbund og Rolf Lossius.
Sortland

På grunn av at politikere og administrasjon i Sortland kommune skal ha «politisk verksted» på Hurtigruta mellom Sortland og Svolvær onsdag, blir torsdagens formannskapsmøte holdt i Svolvær, i stedet for Sortland. På sakskartet står flere kontroversielle saker, som har skapt stor debatt. For eksempel gjelder dette «Vill og Vakker Spa»-saken og en reguleringsplan for gang- og sykkelsti i Sigerfjord. 36 grunneiere har søkt assistanse hos Rolf Lossius` selskap Alpha Konsulent As.

–Jeg tror at de som blir sterkt berørt ikke syns det er greit at møtet holdes i Svolvær, sier han til VOL.

Lossius peker på at grunneierne mener at de ikke er blitt hørt gjennom høringsprosessen, og at mange av den grunn kunne tenke seg å stille på møtet for å gi saken et ansikt.

Selv har Lossius vært i tvil om han skulle dra til Svolvær, men varsler at han mest sannsynlig reiser.

– Det skal behandles flere saker der jeg kommer til å bli berørt, og der det kan være interessant å høre på debatten.

Ulovlig?

Lossius sier til VOL at han ikke stiller spørsmål ved lovligheten av møtet, men ved tilgjengeligheten. Samme spor følger Norsk presseforbund. Forbundet sier at så lenge kommunene ivaretar møteoffentlighetsprinsippet og følger kommuneloven, kan møter legges utenfor kommunen. Kristine Foss i Norsk presseforbund mener likevel at det kan være problematisk fordi det vanskeliggjør eller hindrer publikums deltakelse på møtene.

– De bør tilrettelegge slik at det er mulig å følge møtet, for eksempel via videooverføring, sier hun.

Norsk presseforbund får stadig henvendelser om politisk saksbehandling som flyttes bort fra kommunen de folkevalgte kommer fra.

I forkant av formannskapsmøtet skal politikerne og administrasjonen ha et «politisk verksted» på Hurtigruta.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo understreker overfor VOL at både det politiske verkstedet og formannskapsmøtet holdes for åpne dører.

– Blir det lagt til rette for lyd eller bildeoverføring fra møtet?

– Nei, vi har ikke overføring av lyd eller bilde fra formannskapsmøter. Det har vi fra kommunestyremøter.

Lovlig!

Rådmann Randi Gregersen sier til VOL at det slett ikke er første gang at formannskapsmøter holdes utenfor Sortland. Hun peker blant annet på at et formannskapsmøte har vært «satt» på ei øy i Øksnes. Hun peker på at det er praktiske årsaker som ligger bak beslutningen om å holde formannskapsmøtet i Svolvær.

– Vi har ikke ønsket å ta muligheten fra folk til å høre på debatten.

– Hva er ditt budskap til dem som eventuelt ikke kan komme til Svolvær for å høre debatten?

– Hvis det er noen, håper jeg inderlig at de følger formannskapet til Svolvær. Jeg vet at det er folk som skal dit.

Kommunal- og regionaldepartementet har laget en fortolkning av kommunelovens paragraf 31, som omhandler møter. I denne heter det:

Kommuneloven § 31 fastsetter at møter i kommunale organer som hovedregel skal holdes for åpne dører. Loven har ingen bestemmelser om hvor møtene skal holdes. Departementet mente at man ikke uten videre kan si at det er brudd på loven å legge et møte utenfor kommunens grenser. Men dersom valg av møtested gjør at publikum rent faktisk ikke er i stand til å møte frem som tilhørere under møtet, kan dette være i strid med intensjonene i kommuneloven selv om møtet formelt er åpent for publikum.

Randi Gregersen sier til VOL at hun mener at kommunen klart holder seg innenfor lovverket.

Annet forslag

Christoffer Ellingsen (Rødt) sier til VOL at han hadde et annet forslag til valg av møtested, og at han ikke synes det er nødvendig å holde møtet i Svolvær.

–  Ved å legge møtet til Svolvær blir det litt trøblete for dem som ønsker å høre på debatten. Dette gjelder både tilhørere og pressen, sier han.

Rødt-politikeren peker på at det har vært stor offentlig interesse om flere av sakene som skal behandles, og ved å legge møtestedet utenom Sortland gir det flere personer begrenset mulighet til å følge debatten.