Holmen-eiere får nausttomt i kompensasjon

Kommunen ønsker å bygge et næringsområde i tilknytning til industriområdet på Holmen. Torsdag vil formannskapet trolig gi dispensasjon til to nausttomter ved Hognfjorden som erstatning til grunneiere.

FT Holmøy ligger til havn ved det nye industriområdet på Holmen.  Foto: Gaute Bergsli

Sortland

I tilknytning til det industriområdet på Holmen, vil kommunen også etablere et næringsområde. Området de vil etablere næringsområdet på i dag, strekker seg over eiendommene til tre grunneiere.