Formannskapet i Sortland enige om én ting:

Vil utrede skolestruktur i Sortland på kvalitet, ikke økonomi

Sist formannskap fikk formannskapet fremlagt forslag til retning for planprogram i forbindelse av utredning av skolestruktur i Sortland. Det var de ikke fornøyd med og torsdag kom posisjonen med et forslag til endring.
Sortland

Rådmannen la frem sitt eget forslag foran formannskapet torsdag. Det kan du se her.

I torsdagens formannskap kom Rødt, Ap og Sp med sitt eget forslag.


Posisjonens forslag

Endringsforslaget som ble vedtatt fra Rødt, Ap og Sp.

1. Det skal legges fram et forslag til framtidig skolestruktur med flere alternativer der kvalitet i skolen står sentralt. Minst ett av alternativene skal bygge på en fortsatt desentralisert skolestruktur.

2. I de alternativer som legges fram i en plan for skolestruktur må det framkomme konsekvensene av skoleskyss. Her spesielt rettet mot tid brukt på skyss, økonomiske kostnader og miljømessige konsekvenser av skoleskyss.

3. I planen skal det vurderes om det kan være sammenheng mellom nærhet til skole/SFO og barnehage i forhold til sosialt- og læringsmiljø, bygning/materiell, personell, kostnadsbesparelser eller andre forhold som kan påvirke gjennomføringa av formålet med denne planen. 

4. De tiltakene som er valgt i Kommunedelplan “Kvalitet i skole” og oppvekstplanen STOLT, legges til grunn framtidig skolestruktur.

5. Planen skal vurdere betydninga av skolens rolle i lokalmiljøet i forhold til å bygge positivt sosialt miljø og tilhørighet. Denne vurderinga av en mulig sammenheng mellom elevens «ytre» miljø og trivsel og læringsmotivasjon i skolen skal bygges på kjent forskning og erfaring.

6. Skolestruktur-begrepet i planen skal også omfatte eventuell flytting av klassetrinn mellom skoler.

7. Kommunedelplanen om skolestruktur skal ha inntil et 15 års perspektiv.

 

–  Vi mener det er kvalitet i skolen som må bestemme hvordan dette planprogrammet skal være. Vi mener det som ble forelagt oss sist hadde for stor fokus på økonomi. Vi har også opplevd at rådmannen har vært usikker på hva som lå i bestillingen. Derfor påpeker vi dette i vårt forslag, fortalte han.


Politikerne svært kritisk til planprogrammet:

– Skjønner ikke hvorfor vi plutselig har det så travelt


 

Silvia Ovik Marhaug (H) var enig.

– Det var lagt på stor vekt på økonomi. For vår del handler dette om hvordan vi får den beste sortlandsskolen. Jeg er ikke sikker om vi får en bedre skole med å legge ned et eneste trinn. Det har jeg ikke grunnlag for å si noe om. Kvalitet er det viktige. Om en så finner ut at kvaliteten blir bedre av å legge ned et trinn eller en skole, så må det gjøres etter nøye vurderinger basert nettopp på kvalitet.

– Hvordan blir skolen best mulig?

Ovik kom på vegne av opposisjonen så med et forslag til vedtak hvor hun etter eget utsagn prøvde å forenkle rådmannens forslag og ha enda mer fokus på kvalitet.

– Bestillingen må ikke bli så komplisert at en ikke får tilbake det en etterspør. Vi har ikke fått definert til rådmannen hva vi vil ha. Det enkle svaret er: Hvordan får vi en bedre sortlandsskole.

Christoffer Ellingsen var ikke enig i Høyres forslag.

– Dette sier ikke nok om hva kvalitet er for noe. Om jeg var rådmann ville jeg hatt problemer med å forstå hva kvalitet er for noe i denne sammenhengen. Derfor er det riktig å si noe konkret om hvilke punkter vi ønsker her. Det er ugunstig å sette disse to forslagene opp mot hverandre når de er så like, men jeg mener vårt forslag er mer presist.

Karl Erling Nordlund (Sp) var klar på at ei spisset bestilling som alle var enige om, var viktig.

– Jeg håper vi kan konsentrere oss om å lage ei bestilling som vi er enige om.

Mellomtittel

Det ble så gjennomført ei pause hvor posisjonen prøvde å se på opposisjonen sitt forslag for å enes om et felles forslag.

Det klarte de ikke og under votering falt rådmannens forslag. Høyres forslag led samme skjebne og dermed var det posisjonens forslag som gikk gjennom mot fire stemmer.