Høyre og Frp vil ha Bjørklundveien, svømmehall og digital skolehverdag:

– Vi tar Sortland i en helt annen retning enn det formannskapet har gjort i sitt budsjett

Høyres Silvia Ovik Marhaug vil ha inn flere investeringstiltak i Sortland kommune, og mener at man som regionssenter i Vesterålen må tenke større, og drive utvikling i kommunen.

Silvia Ovik Marhaug i Sortland Høyre.  Foto: Gaute Bergsli

Sortland

Torsdag skal kommunestyret i Sortland behandle budsjettet som formannskapet vedtok for to uker siden.

Tar opp Bjørklundveien igjen

Høyre og Fremskrittspartiet har lagt inn en rekke investeringer i sitt endringsforslag til rådmannens opprinnelige budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021. De har blant annet lagt inn 500 000 kroner i 2018 til forprosjekt for sammenkoblinga i Bjørklundveien, samt 11,5 millioner kroner til utførelsen, i 2019.

– Vi har i alle år ment at det er veldig viktig å få ferdig Bjørklundveien. Vi mener at veibiten bør ferdigstilles. Det er også et klima- og miljøtiltak. Nå kjører folk unødvendig mye, rundt hele Vestmarka, om man skal sør for Sortland, sier Ovik Marhaug.

Vil digitalisere Sortland

Videre vil de bruke 1 million kroner hvert av de fire neste årene på å digitalisere sortlandsskolen. Ved å kjøpe inn nettbrett til skolen, håper opposisjonen å kunne oppleve bedre mestring, motivasjon og læring.

– Det har vært gjort forsøk på dette på skoler sørpå, som viser gode effekter som bedre læringsmiljø og større fornøydhet, sier Ovik Marhaug.


Norsk Forbund for Utviklingshemmede:

Bekymra for sparekniven i omsorgsboligene

 

I tillegg ber de rådmannen søke KS sine finansieringsordninger for digitaliseringsprosjekt for ulike sektorer i kommunen, som de mener skal legge til rette for økt verdiskapning og innovasjon.


Høyre vil ha ny svømmehall med varmebasseng

I sitt alternative budsjett, kommer Høyre til å foreslå å utrede ny svømmehall i tilknytning til Kulturfabrikken.

 

Det ligger også inne 1 million kroner i 2018 til forprosjekt svømme- og idrettshall; og 2,6 millioner kroner til nytt dekke i Blåbyhallen.

Vil selge eiendom

Men alle disse investeringene koster penger, og de pengene vil Høyre og Fremskrittspartiet hente ved salg av eiendommen. Partiene har tidligere ønsket å selge den delen av Nortura-tomta som ikke går med til brannstasjonen, og denne delen legger de inn i budsjettet igjen.


Leder i skolelederforbundet Vesterålen, Per -Aage Krekling, om skolestruktur:

– Å leve fra kommunestyrevedtak i desember til neste desember gir ingen forutsigbarhet og mulighet for å skape en ønsket utvikling

Vedtak om skolesammenslåinger skaper forståelig nok uro og sterke følelser. For å ivareta elever, ansatte og foreldre i slike endringsprosesser er det viktig at debatten foregår på et informert grunnlag.

 

– Kommunen skal ikke sitte med masse eiendom som vi ikke bruker. Utviklere er interesserte i å kjøpe området, og det er ikke Sortland kommune sin jobb å utvikle det, sier Ovik Marhaug.

Videre ønsker de å selge et område på Skytterhaugen, som er regulert til bolig og boligutvikling, samlet til interessenter.

– Der er det potensial til å få inn ganske mange millioner, sier hun.


– Hvem har skylda for at Sortland har for lite penger?

Er det Høyre og Frp som regjeringsparti som har skylda for at Sortland kommune har for lite penger?  Vårt svar er ja.

 

Akkurat hvor mye de henter inn på salg av eiendommene, sier ikke budsjettet noe om. Men Ovik Marhaug mener at det skal være mer enn nok til å dekke opp for de ønskede investeringene – og vel så det.

– Vi tenker at totalt 20 millioner ikke bør være noe problem å få inn gjennom salg av begge to, sier hun.

De mener til og med at de kan få penger til overs etter at investeringene er gjort. De pengene ønsker de at skal settes i et vei-fond som senere kan brukes som Sortland kommunes egenandel for utbedring av Vesterålsgata.

Vil ta ned kostnadsramma

I driftsbudsjettet vil de beholde ungdomstrinnet på Holmstad skole, ha gratis halleie opp til 16 år, samt åpne de sju nye demensplassene på Håløygtunet. I tillegg ligger det inne midler til vedlikehold av gatelys og veier.


Vil åpne midlertidige demensplasser ved Håløygtunet

Under formannskapet skulle politikerne ta stilling til midlertidige plasser for demente ved Håløygtunet sykehjem.

 

De vil ellers ta ned kostnadsramma med 7 millioner kroner neste år, for å unngå å bruke fondsmidler.

Bekymret

Ovik Marhaug er bekymret over det budsjettet formannskapet innstiller til kommunestyret.

– AP, SP, R og SV viderefører den retninga som styrer mot Robek. Det er ikke gjort grep fra posisjonen for å stoppe denne måten å drifte på. Det kan vi ikke være med på, og det er bekymringsfullt, sier hun.

I tillegg til budsjettet fremmer opposisjonen et verbalforslag om at det hensyntas en lønns- og prisstigning på to prosent per år i økonomiplanperioden.

– I formannskapets budsjett ligger det ikke inne midler til lønnsøkning til de ansatte. Hvis vi ikke gjør noe, må vi si opp folk fordi vi ikke har lønnsmidler, sier hun.


Budsjett-thriller på yttersida:

Ingen enighet om Øksnes-budsjettet – må behandles på nytt i neste uke

Etter en fire timer lang budsjettdebatt i Øksnes tirsdag ble budsjett og økonomiplan nedstemt. Kommunestyret må møtes på nytt i neste uke for å gjøre et siste forsøk på å få ting i havn.