Fylkesmannen: – Planen er ugyldig

Nytt bråk om arealplanen på kommunestyremøtet

Fylkesmannen har informert Sortland kommune om at de ikke anser arealplanen deres for å være rettskraftig. En redegjørelse om dette fikk arealplankonflikten til å blusse opp igjen i Sortland kommunestyre.

Varaordfører Karl Erling Nordlund, ordfører Tove Mette Bjørkmo, rådmann Randi Gregersen.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Det var rådmann Randi Gregersen som innledet torsdagens kommunestyremøte om status for arealplanen.

Kommunedelens arealplan ble vedtatt tidligere i år - posisjonen tapte saken, ettersom SVs Oddmund Enoksen gikk sammen med opposisjonen, Høyre og Frp, om å vedta ny plan.

Ikke rettskraftig

Administrasjonen mente at en del ting i planen som ble vedtatt, var nytt, og dermed muligens burde vært på høring. De kontaktet Fylkesmannen og ba om redegjørelse på dette.

23. november i år sendte Fylkesmannen et brev til kommunen om at de anser flere deler av planen som problematisk. Lysløypa på Strand ble trukket fram. Brevet gjorde at kommuneadministrasjonen ba om et møte med fylkesmannen.

Dette møtet ble avholdt 13. desember i år, og der gjorde Fylkesmannen det klart at de ikke anser planen Sortland har vedtatt for å være rettskraftig, ifølge Gregersen.

Går til departementet

Det betyr at deler av planen må opp igjen på nytt, gjennom en potensiell ny høring, og mekling med innsigelsesinstanser.

Departementet skal til slutt avgjøre hvordan planen blir seende ut. Kommunen kan selv velge hvilke deler som skal ha ny behandling. Når det vedtaket er gjort, blir resten av planen rettskraftig.

Nytt bråk

Denne redegjørelsen førte til nytt bråk om planen. SVs Oddmund Enoksen mener at Fylkesmannen har lagt mange gale forutsetninger til grunn i sin vurdering, blant annet hvilke deler av planen som har vært på høring. Han mente også fylkesmannen tok feil om hva kommuner har anledning til å vedta i arealplaner.

Rådmannen gjentok at juristene til Fylkesmannen var svært tydelige på at deres vurdering var at planen ikke var gydlig. Hun fastslo også at søknader enn så lenge behandles ut fra gammel plan, og forsikret Høyres Silvia Ovik Marhaug om at søknadsgodkjenninga ikke legges på is.

Arild Inga (Ap) spurte om Sametinget var konsultert, og fikk til svar at de ikke var kontaktet, kun Fylkesmannen, som har veiledningsmyndighet. Høyre mente Inga ikke burde uttale seg, ettersom han var inhabil i behandlinga av planen, noe Inga reagerte sterkt på.