Ingen svar fra slamprøver fra Eidsfjorden

Etter at fisker Steinar Sørensen ba kommunen undersøke hva som hadde ført til forslamming av Eidsfjorden, tok han prøver som kommunen har sendt inn for testing. Det var ikke god nok kvalitet på prøven til å gi noe svar.

Slambelegg på Eidsfjorden.  Foto: Steinar Sørensen

Sortland

Det er Raina Kristensen i miljøavdelinga til Sortland kommune som har holdt i saken fra kommunens side.