Fengsel for vold mot samboer

En mann i 20-årene er i Vesterålen tingrett idømt åtte måneders fengsel for flere voldsepisoder.
Sortland

En mann i 20-årene er i Vesterålen tingrett idømt åtte måneder fengsel, hvorav 60 gjøres betinget med en prøvetid på to år, for gjentatte ganger å ha utøvd grov vold mot sin tidligere eller nåværende samboer.

Han er også dømt for trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt å ha mishandlet sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, eller noen i sin omsorg. Mannen dømmes også til å betale oppreisningserstatning til den fornærmede med kr 80.000.