Dette har Kystvakta gjort i år

Torsdag slapp Kystvakta tallene over oppdragene de har utført i år.

Kommandørkaptein Morten Nyheim Jørgensen ved Kystvakta.  Foto: Gaute Bergsli

Sortland

VOL har omtalt noen av tallene tidligere, men her kommer alle.

Pr medio desember har Kystvakten i 2017 gjennomført 1427 inspeksjoner. Av disse er det gitt 288 advarsler og i 55 tilfeller har inspeksjonene avdekket regelbrudd som har medført anmeldelse eller oppbringelse til norsk havn for bevissikring. I tillegg har Kystvakten totalt gjennomført 3159 oppdrag for andre eksterne etater. Statistikken reflekterer bistand til politi, toll og andre etater med ansvar i det maritime domenet. Kystvaktsentralen har inntil medio desember mottatt ca. 65.000 henvendelser. Kystvakten vært satt inn i 156 søk- og redningsaksjoner og foretatt 66 slep, skriver kystvakta i en pressemelding.


For lite helikopterkapasitet bekymrer Kystvakten

Kystvakten mener beredskapen i Barentshavet ikke er forsvarlig per i dag fordi de har for få flytimer med helikopter.

 

Kystvakten har også ansvaret for etterforsyning og mannskapsskifter ved utestasjonene på Bjørnøya og Hopen. Også utestasjonen på Jan Mayen får en del av sine forsyninger ved hjelp fra Kystvakten.

De har støtta og bidratt til forskning, blant annet på klimaendringer.


Kystvakta har oppbrakt 11 og anmeldt 55 hittil i år

Resultatet av Kystvaktas inspeksjoner i år er 11 oppbringelser, 55 anmeldelser og 269 advarsler. De bekymrer seg for konsekvensene av dårligere helikopterkapasitet.

 

Kystvakta bistår også i Triton-aksjonen i Middelhavet, blant annet med å hjelpe flyktninger som har havarert. 10 sanitetspersonell fra kystvakta deltar til enhver tid, opplyser de. 35 500 mennesker er fraktet trygt i land fra fartøyene Siem Pilot og Olympic Commander.

Kystvakta deltar også i Arktisk kystvaktforum, og deltok på en øvelse i september.