Calanus AS er innvilget Novel Food-godkjenning i EU

Etter mange år med forskning og produktutvikling er Calanus Oil endelig godkjent for salg i det viktige EU-markedet.

  Foto: Arkivfoto

Sortland

– I motsetning til det mange oppfattet som den «vitenskapelige sannhet» da vi startet, har vi vist at den formen for omega 3-fettsyrer som finnes naturlig i raudåte har utmerket biotilgjengelighet, og at Calanus Oil motvirker uheldige stoffskifteendringer knyttet til fedmeutvikling og livsstil, sier administrerende direktør Gunnar Rørstad i ei pressemelding.


Fabrikkavgjørelse ikke tatt:

Jobber fortsatt med finansiering

Calanus AS har fortsatt ikke tatt stilling til om, og hvor, det blir fabrikkbygging.

 

Selskapets produkt er vesentlig forskjellig fra fiskeolje og andre marine oljer i måten fettsyrene er bundet på, og virker vesentlig bedre enn det innholdet av EPA og DHA skulle tilsi.

Det er det eneste produktet som består av voksestere i flytende form – den vanligste og mest energitette formen av omega-3 fettsyrer som dannes naturlig i Norskehavet. 

Forskningsmessig innsats

Calanus AS har, i tillegg til å utvikle høsting og bioraffinering av raudåte, investert betydelige midler i den dokumentasjonen som ligger til grunn for EU-søknaden. Novel Food-godkjenningen betyr at EU-myndighetene bifaller at Calanus Oil er en god kilde til omega 3-fettsyrer, og at produktet er trygt for konsumentene.  Produktet er allerede godkjent i USA, og har hittil vært solgt i Norge gjennom en unntaksbestemmelse.


Bjørkmo med lokkemat til Calanus:

– Når dere er ferdig tegnet, er det bare å sette spaden i jorda

Calanus skal i løpet av neste måned bestemme seg for om de investerer i ny fabrikk i Tromsø eller Sortland. Fredag fortalte de om planene til fylkesrådslederen og næringsråden.

 

– Vi vil fortsette prosessen med å styrke vår kunnskap om produktet, slik at vi på sikt kan få godkjent helsepåstander innen disse områdene, sier forskningsdirektør Kurt Tande.

En betydelig forskningsmessig innsats, blant annet i form av flere doktorgrader gjennomført ved UiT Norges Arktiske Universitet, har bidratt til markedsgodkjenningen av oljen i EU. Støtte fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd har også vært viktig undervegs.

Kommersiell høsting av raudåte

Fiskeridirektoratet har nylig utviklet en forvaltningsplan for raudåte, i stor grad basert på data og kunnskap som Calanus AS har fremskaffet, der det tilrås å åpne for kommersiell høsting med en årlig kvote på 254.000 tonn.


 

 Calanus AS samarbeider med fartøyrederi om den delen av selskapets utviklingsarbeid som foregår på havet.

– Vi vil nå øke bemanningen og utvide kapasiteten for å kunne tilby produktene våre til flere kunder. Selskapet vil bygge et eget bioraffineringsanlegg for raudåte, og arbeider nå med finansiering av dette. Med virksomhet i Tromsø og Vesterålen har Calanus AS godt fotfeste i sterke miljøer bygd på bærekraftig høsting og foredling av marine ressurser, sier Gunnar Rørstad.